Partneri portálu: 
 
 
 
Folklór

 

 

 

PRIHLÁŠKA (.DOCX)

 


 

 

 

FOTOGALÉRIA

 


 

  

FOTOGALÉRIA

 


 

 

 

FOTOGALÉRIA

 

VIDEO (Facebook)

 

VIDEO (TV)

 


 

 

 

 

Pozvánka (.pdf)                                       Prihláška (.docx)

 

FOTOGALÉRIA

  


 

 

 

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - ideológie vo folklórnom hnutí.“ Pod týmto názvom sa v dňoch 2. - 3. februára 2017, v priestoroch Hotela Golden Eagle v Leviciach konala III. medzinárodná konferencia o súčasnom stave vo folklórnom hnutí.

Organizátor, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, začal týmto veľkolepým podujatím oslavu 10. výročia svojho založenia. Záštitu nad podujatím prebral štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Konrád Rigó. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.

Na konferencii odzneli prednášky, ktorých témy boli veľmi obohacujúce.

 

Medzi prednášajúcimi boli:

 

Mgr. Katarína Babčáková PhD. etnochoreologička, odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru: Etnochoreologický výskum tanečnej tradície u nás ako zdroj materiálu pre potreby folklórneho hnutia.

 

Mgr. art. Miroslava Palanová, tanečný pedagóg, choreograf, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska, Liptovský Mikuláš: Materiál a postupy pri tvorbe choreografií ľudového tanca vo folklórnom kolektíve na príklade folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša.

 

Szilvia Nemes, tanečný pedagóg, profesionálna tanečnica Maďarského štátneho ľudovo-umeleckého súboru, choreografka, Budapešť: Možnosti uvedenia ľudového tanca na javisko

 

Rita Furik, tanečný pedagóg, choreografka, scénografka, Budapešť: Rozbor diela – je posolstvo v choreografiách dneška?

 

Mgr. Michal Noga, huslista, odborný pracovník pre scénicky folklorizmus, Národné osvetové centrum, Bratislava: Etnomuzikologický materiál ako podklad k hudobnej dramaturgii choreografie ľudového tanca.

 

Mgr. József Farkas, programový manažer, Hagyományok Háza, Budapešť: Skúsenosti s folklórnym televíznym show „Fölszállott a Páva“ za roky 2012 – 2016.

 

László Kelemen, muzikant, hudobný skladateľ, generálny riaditeľ Hagyományok Háza, Budapešť: Dom tradícií a jeho siete....

 

Mgr. art. Barbora Morongová PhD. riaditeľka sekcie Nehmotného kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry, Bratislava: Tanenčné domy na Slovensku. Občianske združenie Dragúni.

 

Péter Lévai, vysokoškolský pedagóg, vedúci Katedry magisterského štúdia Univerzita tanečného umenia, Budapešť, Maďarsko: Rozdiely v improvizácií v ľudovom tanci.

 

Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, tanečný pedagóg, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice, ZUŠ Nitra: Edukácia pedagógov ľudového tanca na Konzervatóriách na Slovensku a jej vplyv na folklórne hnutie.

 

Vlado Urban, tanečný pedagóg, choreograf, Súkromná základná umelecká škola Vl. Urbana Košice: Dom ľudového tanca. Vznik a činnosť jedinečného subjektu v Košiciach.

 

Bc. Katarína Sládečková, Vysoká škola múzických umení, Katedra tanečnej tvorby, Bratislava: Študijný pobyt v rámci programu Erazmus na Univerzite tanečného umenia v Budapešti (správa).

 

József Szigetvári, generálny riaditeľ Kultúrneho strediska Barátság v Százhalombatte, riaditeľ Medzinárodného folklórneho festivalu Forrás Summerfest, vysokoškolský pedagóg: Od prameňa po oceán – ľudové umenie v jednom priemyselnom meste. predstaviteľ CIOFF Hungary, predseda detskej pracovnej sekcie CIOFF International.

 

Mgr. art. Katarína Királyová PhD., riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku: Folklórne hnutie Slovákov v Maďarsku.

 

Mgr. art. Andrej Kotlárik, tanečný pedagóg, odborný pracovník pre scénicky folklorizmus, Národné osvetové centrum, Bratislava: Systém a organizácia celoštátnych postupových súťaží na poli folklórneho hnutia v roku 2017.

 

Na druhý deň pod vedením prednášajúcich boli v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Junior v Leviciach boli pripravené tvorivé dielne pre účastníkov. „.....Najprínosnejšia pre vedúcich folklórnych kolektívov bola však prednáška Pétera Lévaiho - vedúceho katedry magisterského štúdia na Univerzite tanečného umenia v Budapešti. Jeho téma „Improvizácia v ľudovom tanci“ a novátorský prístup „konštruktívnej pedagogiky“ vo výučbe ľudového tanca maximálne reflektuje zmeny v spôsobe myslenia dnešných detí a v ich hrubej motorike. K výučbe ľudového tanca pristupuje v nadväznosti na motivickú znalosť cez poznanie druhov tancov a tanečných príležitostí v jednotlivých regiónoch, pochopenie štruktúry a významu konkrétneho tanca, tanečnej a sociálnej etikety. Rozvíja schopnosť tvoriť variácie a neskôr improvizácie – u detí hlavne cez pohybovo tanečné hry, ktoré sú základom k radosti z tanca, schopnosti voľne tancovať a vrátiť tak ľudovému tancu autentickosť v podobe tanečnej zábavy. Ukážková lekcia s Péterom Lévaiom bola úžasne inšpiratívna, povzbudzujúca a motivujúca. Ukázal, ako sa dá s deťmi pracovať inak ako doteraz, ako im pomôcť zefektívniť výučbu, zväčšiť pohybový a interpretačný rozsah, kreativitu, obratnosť. Povzbudilo to chuť účastníkov ďalej sa vzdelávať a oboznámiť s touto metodikou do väčšej hĺbky, aby obohatili prácu vyučujúcich a zvýšili kvalitu výučby (Mgr..art.Hana Kopecká)...“.

 

 


 

FOTOGALÉRIA

 

REPORTÁŽ (Hírek - HU)

 

REPORTÁŽ (LTS - SK)