Partneri portálu: 
 
 
 
Rozvíjanie ženy

 

 

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach podľa zákona č. 189/2015 Z.z. o kultúrno – osvetovej činnosti v zmysle § 2 ods. 2 písm. f) zabezpečuje aj prevenciu negatívnych spoločenských javov.


Ročný cyklus otvorených stretnutí pre ženy s názvom

ROZVÍJANIE ŽENY

 

je jedným z našich preventívnych podujatí. Jedná sa o pravidelné stretnutia žien na rôzne témy pod vedením odbornej lektorky Jany Vaculčiakovej, s mesačnou periodicitou.
Našim cieľom je vytvoriť pre ženy priestor a čas, kde môžu navzájom zdieľať to, čo považujú za potrebné. Obohacovať sa navzájom svojimi skúsenosťami, získavať nové inšpirácie pre svoj život, neformálne sa vzdelávať v rôznych oblastiach (vzťahovej, pracovnej, v oblasti sebapoznávania a sebarozvoja), nadobúdať nové zručnosti a kompetencie. Žena, ktorá si dokáže uvedomovať a napĺňať svoje potreby, ktorá vyhľadáva  a nájde podporu v zložitých životných situáciách je ženou, ktorá sa vo svojom živote cíti spokojne a kompetentne.


Podujatím ROZVÍJANIE ŽENY umožňujeme ženám, ktoré prejavia záujem, posúvať svoj život želaným smerom, zvládať životné výzvy prirodzeným spôsobom – spoznávaním, rozvíjaním a používaním vlastných schopností. Vypĺňame medzeru medzi vznikom problémov v životoch žien a ich možnými negatívnymi dopadmi, ktoré môžu vyústiť až do negatívnych spoločenských javov (fyzické a psychické problémy, vyčerpanie, vyhoretie, rôzne látkové, či nelátkové závislosti, narušenie vzťahov, rozpad rodiny,

strata zamestnania..).


 

PRIHLASOVANIE A VIAC INFORMÁCIÍ: Helena Longauerová, longauerova@roslevice.sk, 0918 949 539.
Prihlasujte sa prosím na uvedenej mailovej adrese aspoň tri dni pred podujatím, nakoľko počet účastníčiek je obmedzený.

 

POPLATOK:   3€

 

Za záväzné prihlásenie sa považuje účastníčka, ktorá uhradila poplatok vo výške 3€ na nasledovné číslo účtu ROS v Leviciach:
SK25 8180 0000 0070 0031 1345
Do poznámky k úhrade uveďte prosím svoje meno a názov témy, ktorej sa chcete zúčastniť.

 


 

 

Zmena programu vyhradená 

 

 

video