Partneri portálu: 
 
 
 
Kozárovský Hronfest

 

PROTOKOL

o udelení cien a výsledkoch okresnej súťažnej prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých                                 

na 1. ročníku festivalu Kozárovský Hronfest

v dňoch 21. – 22. marca 2009 v Kozárovciach

 

Hodnotenie:

Kozárovský Hronfest mal niekoľko pozitív. Prvým je, že sme sa stretli na prvom ročníku, čo potvrdzuje, že divadlo  žije. Videli sme súťažné predstavenia, ktoré sa rôznili v zložení súboru /žiaci, stredná škola, divadlo dospelých, aj generačne zmiešaný súbor/. Rôznili sa v divadelných formách /paródia až satira, poetické divadlo, realistické divadlo/. Predstavenia boli rôzne i kvalitatívne, ale odchýlky boli minimálne. Kozárovský Hronfest má perspektívu stať sa prehliadkou na vysokej úrovni.

Organizátori prehliadky udelili účastnícke diplomy :

Divadelnému súboru Hron Kozárovce 

Divadlu Jednosmerka Levice    

Divadelnej skupine Gymnázia Andreja Vrábla Levice

Divadielku za korunu pri MsKS Levice

Celkom malému divadlu Žemberovce

Divadlu Hľadanie Tlmače

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií

odporúča na zaradenie do programu krajskej prehliadky Divadelné dni pod Slovenskou bránou v Tlmačoch:

1/ Celkom malé divadlo Žemberovce

2/ Divadielko Jednosmerka Levice

3/ Divadelná skupina Gymnázia Andreja Vrábla Levice

Odborná porota udelila nasledovné individuálne ceny:

1/ Adamovi Mašurovi za stvárnenie postavy „Roy Kawasaki“ v inscenácii Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku

2/ Martinovi Hudecovi za stvárnenie postavy „Ed Eastwest“ v inscenácii Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku

3/ Divadielku Jednosmerka za invenčný prístup k malým divadelným formám

4/ Divadielku za Korunu pri Mestskom kultúrnom stredisku Levice za objavenie a spracovanie textu Geralda Durella

5/ Divadelnému súboru Hron pri Miestnom odbore Matice slovenskej Kozárovce za zachovávanie tradičného ochotníckeho divadla

6/ Celkom malému divadlu v Žemberovciach za herecký výkon

 

Odborná porota :

 

Predseda odbornej poroty     : Mgr. Daria Fehérová          

Členovia  odbornej poroty:     Mgr. Miklós Forgács                                              

  Mgr. Štefan Jurča   

 

 

V Kozárovciach, 22. marca 2009

 

Fotogaléria