Partneri portálu: 
 
 
 
Sociálna prevencia

Na základe Osvetového zákona sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje napomáhaniu prevencie protispoločenských javov a drogových závislostí.


 

Ponúkame:

 

•  peer mediácie
•  výstavy
•  metodickú pomoc

 

ŽIVOT ŠITÝ NA MIERU

 

Od januára do júna 2011 organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v Mládežníckom centre Kontakt skupinové stretnutia žien pod názvom Život šitý na mieru. Raz mesačne sa stretávali ženy rôzneho veku a diskutovali na zaujímavé témy pod vedením odbornej lektorky Janky Vaculčiakovej, absolventky Fakulty psychosociálnych štúdií Karlovej univerzity v Prahe.

 

 

 

Témy stretnutí boli:
• Sebavedomie ženy
• Žijeme viac svoj život alebo životy iných?
• Vieme prejavovať svoje pocity?
• Rovnováha a vnútorná sila
• Životné priority, ciele a naša budúcnosť
• Zmena je cesta

 

Stretnutia mali charakter svojpomocných skupín, úvodom ktorých Janka oboznámila účastníčky s ich základnými pravidlami  a uviedla ženy do aktuálnej témy. Medzi základné pravidlá patrí napr. dôvernosť stretnutí, ako aj skutočnosť, že každý prejav má ostať bez posudzovania ostatnými. Rešpektovaním týchto pravidiel, a tiež skúsenosťami mnohých „skalných“ účastníčok stretnutí, ktoré už prácu v podobných skupinách zažili, sa zakaždým vytvorila príjemná atmosféra umožňujúca navzájom zdieľať svoje pocity, názory a skúsenosti. Po predstavení témy dala lektorka priestor všetkým, ktorí sa chceli prejaviť. Niekedy sa diskusia rozbiehala pomaly, inokedy sa rozprúdila do dynamickej výmeny názorov a emócií, často sa smiali...a niekedy aj plakali. Ale také sme my, ženy...
Súčasťou každého stretnutia boli aj praktické cvičenia, zámerom ktorých bolo ísť do seba, do hĺbky svojho prežívania. Zaujímavým bolo napr. grafické znázornenie času, ktorý venujeme rodine, práci, priateľom a známym, a tiež sebe. Okrem percentuálneho rozloženia našej energie v týchto oblastiach života, sme diskutovali aj o tom, či v nich fungujeme s radosťou, v súlade s tým, čo chceme žiť, alebo naopak z donútenia, či povinnosti. Výsledky grafického znázornenia tak boli dobrým podnetom k ďalšiemu premýšľaniu a prehodnocovaniu. Hodnotným prvkom stretnutí bola veková rôznorodosť prítomných žien, vďaka ktorej bolo možné vidieť aktuálnu tému očami rôznych generácií.
Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor a atmosféru pre ženy, ktoré cítia potrebu sa stretávať, komunikovať, spoznávať sa, vytvárať nové sociálne kontakty, ktoré sa rozhodli dopriať si čas len pre seba a nasmerovať svoj život podľa vlastných predstáv.

 

napísali o nás

 

 

 

 

 o stretnutí píšu leviceonline.sk