Partneri portálu: 
 
 
 
Svet je pre všetkých

Výchovno-vzdelávací projekt SVET JE PRE VŠETKÝCH sa skladá z niekoľkých tém environmentálnej výchovy, ktoré na seba navazuju: Život v praveku ,Zvieratá v lese ,Zvieratá v jazierku, Život hospodárskych zvierat ,Cirkus nie je smiešny pre zvieratá Ochrana zvierat.

 

Je určený pre deti MŠ, I. a II. stupňa ZŠ. Stretnutia prebiehajú pod vedením lektorky Ing. Heleny Longauerovej formou alternatívneho vzdelávania s kvalitným obsahom a prepracovanou metodikou. Hodiny prebiehajú hravou fomou, podporujú u detí schopnosť empatie i vyjadrenia vlastných názorov, pocitov a skúseností. Program je schválený Ministerstvom školstva.

 

Na ponuku o realizáciu spomínanej aktivity v apríli sa prihlásilo hneď niekoľko záujemcov z rôznych obcí: Veľké Turovce, Mýtne Ludany, Zbrojníky, Tekovské Lužany, Hontianska Vrbica. V ďalších mesiacoch pokračujeme v realizácií v obciach Lontov, Hokovce, Horné Turovce a Plášťovce.

 

Podujatie vo fotogalérii