Partneri portálu: 
 
 
 
Ľudové remeslá

 

REMESLÁ

 

Prejavom kultúrnosti ľudí sú hodnoty, ktoré uplatňujú vo svojom živote. Kultúrnosť je vizitkou, ktorá otvára dvere do sveta kultúrnych národov. Miestna a regionálna kultúra tvoria základ národnej kultúry a je bohatá na množstvo prejavov hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

ĽUDOVÉ  REMESLÁ

 

Remeslo chápeme ako špecializovanú malovýrobu založenú na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vzniklo v rámci spoločenskej deľby práce oddelením od poľnohospodárstva. Zaoberali  sa ním obyvatelia na dedinách.
Domáca výroba v sebe zahŕňala rôzne spôsoby výroby spracúvania hliny, kovu, kože, dreva, textilných vlákien atď.
V našom modernizovanom svete, ktorý je obklopený umelými vecami,   sa ľudia opäť vrátili k poznávaniu starých remesiel. Poznávajú význam a hodnotu týchto výrobkov, ich jedinečnosť a radosť z práce s prírodným materiálom.


Ponúkame:

 

  • semináre ľudových remesiel cyklickou formou
  • ukážky ľudových remesiel
  • predaj ľudovo – umeleckých výrobkov