Partneri portálu: 
 
 
 
Divadelné dni pod Slovenskou bránou

Memoriál bratov Držíkovcov, XVIII. ročník  festivalu

Súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla Nitrianskeho kraja

 

P o z v á  n k a:

 

 

Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko Levice, Mesto Tlmače, Mestské kultúrne stredisko Tlmače, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

Vás pozývajú na

18. ročník

krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnych divadelných súborov Nitrianskeho kraja

Divadelné dni pod Slovenskou bránou

- memoriál bratov Držíkovcov -

 

1. – 3. mája 2009 v Tlmačoch.

 

Bude nám potešením privítať Vás na tomto podujatí a stráviť tak príjemné chvíle s Táliou.

 

Táto pozvánka platí zároveň ako voľná vstupenka pre dve osoby na všetky predstavenia uvedeného podujatia.

 

Alena Senešiová, v.r. riaditeľka MsKS

 

 

P r o g r a m:

 

Piatok, 1. máj:

 

10:00 - Divadelná skupina GAV Levice
Ferko - Drgonec - Meszároš: Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku
komédia
réžia, úprava:  Petr Meszároš
vhodné od 12 rokov

 

13:00 - Divadlo Strom na ceste Levice
J. B. Moliére: Harpagónia
komédia 
úprava: Renáta Kogelová
réžia: Štefan Jurča
vhodné od 15 rokov

 

17:00 - Divadlo Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
"...nezavesujte sa, ste v poradí..."
dráma
úprava, réžia: Marica Šišková
vhodné od 12 rokov

 

18:00 - Zvuk a dym Levice
koncert folkovej hudobnej skupiny
terasa reštaurácie Spoločenského domu

 

20:00 - OZ Divadlo Paradox Nové Zámky
Marián Mikuš: Magna Morava
komédia
úprava, réžia: Alexandra Stanková
vhodné od 15 rokov

 

Sobota, 2. máj:

 

11:00 - Divadlo Jednosmerka Levice
Lucia Šulová: Memento mori  /alebo nech smrť odpočíva v pokoji/
dráma
réžia: Lucia Šulová
vhodné od 12 rokov

 

13:30 - Divadlo Paradox Nové Zámky
Dušan Radović: Ženské rozhovory
komédia
réžia: Ondrej Remiáš
vhodné od 15 rokov

 

15:00 - Hráme sa so Šašom Marošom
zábavný program pre deti
námestie pred Spoločenským domom

 

16:00 - Divadlo Napočkanie Tlmače
Lewis Caroll - Miloš Janoušek: Alica v krajine zázrakov
tragikomédia
réžia: Anton Korenči
vhodné od 12 rokov

 

20:00 - Celkom malé divadlo Žemberovce
dráma na motívy I. Stodolu Bačova žena: Balada o Eve
úprava: Edo Šebian, Petr Meszároš
réžia: Edo Šebian
vhodné od 14 rokov

 

Nedeľa, 3. máj:


10:00 - Divadlo Šok Šaľa
Ray a Michael Cooney: Všetko je inak
komédia
úprava: Roman Hatala, Viktor Vincze
réžia: Viktor Vincze

 

14:00 - Detské divadlenie

Zábavný program pre deti

Roman Miháľka, Aďo Ohrádka

námestie pred Spoločenským domom

 

15:00 - Hosť prehliadky Divadlo Tramtarie Olomouc

Vladislav Vančura: Rozmarné léto

komédia

réžia: Pavel Gejguš

 

Galéria k článku

 


 

Protokol
o udelení cien a výsledkoch malej scénickej žatvy
na 18. ročníku Divadelných dní pod Slovenskou bránou, konaného
v dňoch 01. - 03. mája 2009 v Tlmačoch

Hodnotenie:

18. ročník divadelnej prehliadky Divadelné dni pod Slovenskou bránou si udržiava vysokú organizačnú a umeleckú úroveň z predchádzajúcich rokov. Organizátori prehliadky Mestské kultúrne stredisko Tlmače vytvorilo už tradične ideálne podmienky pre prácu odbornej poroty. Ďalším veľkým kladom je,  že odborné hodnotenia sa vykonávali aj seminárnou formou,  pri  ktorej odborníci pre začínajúcich režisérov a hercov podrobne rozoberali skúsenosti z iných súborov v rámci divadelnej praxe. Veľkým kladom boli aktívne vstupy mladých divadelníkov pri hodnoteniach odbornej poroty a mnohé ich pripomienky akceptovala aj odborná porota pri hodnotení. Umelecká úroveň súborov neprekročila v oblasti činoherného divadla úroveň predchádzajúceho ročníka, ale bola výrazne poznačená nástupom mladej generácie v prítomných inscenáciách Divadiel mladých. Bola zaujímavá aj z hľadiska rôznorodosti žánrov.
Potvrdila rastúcu úroveň mladých tvorcov v divadelných kolektívoch. Na prehliadke sa zúčastnilo päť Divadiel mladých a štyri činoherné súbory dospelých. Tematicky  sa dramaturgia sústredila prevažne na súčasné témy  oslovujúce dnešnú generáciu mladých. Objavili sa aj témy reflektujúce na rozbité spoločenské javy  súčasného sveta odhaľujúce najtemnejšie  ľudské vlastnosti.
Prehliadka bola príležitosťou pre mladé, najmä začínajúce súbory konfrontovať svoje umelecké výsledky s prácou pokročilých a vyspelých  súborov. Krajský divadelný festival doslovne a dopísmena spĺňa atribúty podujatia s pravou festivalovou atmosférou. Je plnohodnotnou platformou konfrontácie divadelných ochotníckych súborov s možnosťami vzájomného porovnávania sa, zdravej súťažnej rivality i snahy o progresívnu profiláciu. Vládnuca tvorivá klíma s množstvom programov v Divadelnom klube, na námestí pozitívne prispievala zmysluplnému naplnenia divadelného maratónu.   
Tlmačská prehliadka, ako jediná na Slovensku, má skvelú tvorivú atmosféru ochotníckych divadelných súborov a dáva možnosť na naplnenie mimosúťažného využitia voľného času.

 

Eduard Stanovský, predseda odbornej poroty

 

Organizátori prehliadky udelili účastnícke diplomy:
 
Divadelná skupina GAV Levice
Divadlo Strom na ceste Levice
Divadlo Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
OZ Divadlo Paradox Nové Zámky
Divadlo Jednosmerka Levice
Divadlo Paradox Nové Zámky
Divadlo Napočkanie Tlmače
Celkom malé divadlo Žemberovce 
Divadlo Šok  Šala

ZAHRANIČNÝ HOSŤ PREHLIADKY Divadlo Tramtarie Olomouc

 

Na základe návrhu  členov odbornej poroty udelili individuálne ceny:

 

Divadelná skupina GAV Levice
za aktuálny satiricko-komediálny rozmer v inscenácii  "Záhadné zmiznuti superagenta 00 na Slovensku"

 

za scénografické riešenie
v inscenácii "Harpagónia"

 

za autorský kolektívny prínos
v inscenácii "...nezavesujte sa, ste v poradí..."

 

za herecké výkony kolektívu súboru Divadla PARADOX
v inscenácii "Magna Moravia"

 

Lucii Šulovej
za svojrázny autorský a inscenačný prínos
v inscenácii "Memento mori  /alebo nech smrť odpočíva v pokoji/"

 

za vynaliezavú farebnú charakterizáciu kostýmov v inscenácii "Ženské rozhovory"

 

Rebeke Krčmárovej
v úlohe Aprílového zajaca v inscenácii Alica v krajine zázrakov

 

za hudobnú interpretáciu v inscenácii "Balada o Eve"

 

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udeľuje

 

1. miesto
Divadlo Jednosmerka Levice
Memento mori  /alebo nech smrť odpočíva v pokoji/
Divadlo Napočkanie Tlmače
Alica v krajine zázrakov

2. miesto
Divadlo Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
"...nezavesujte sa, ste v poradí..."

3. miesto
Divadelná skupina GAV Levice
Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku


spojené s návrhom na zaradenie do Programovej rady na celoštátnu prehliadku  EXIT  2009 v Levoči (Divadla mladých)


Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udeľuje

 

1. miesto
OZ Divadlo Paradox Nové Zámky
Magna Moravia


2. miesto
Divadlo Paradox Nové Zámky
Ženské rozhovory
 

3. miesto
Celkom malé divadlo Žemberovce
Balada o Eve


Prvé dva ocenené súbory sú spojené s návrhom na zaradenie do Programovej rady na celoštátnu prehliadku činoherného divadla Tlmačské  činohranie v Tlmačoch

 

Odborná porota :

Predseda odbornej poroty: Eduard Stanovský
Členovia odbornej poroty: PhDr. Miroslav Ballay, Mgr. Miroslav Dacho, Mgr. Martin Peterich, Mgr. Miklós Forgács

 

Galéria k článku 

 


 

 „Tlmačské činohranie“ 2009

 

                                                                          13. – 15. júna 2009

 

Garant:                                           Národné osvetové centrum Bratislava

 

Hlavný organizátor:                  Mestské kultúrne stredisko Tlmače

 

Spoluorganizátori:                     Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku,

Mesto Tlmače,

 

 

Odborná porota

Predseda:                                       Mgr. Art. Viktória Janoušková

Členovia:                                        Mgr. Miroslav Dacho

                                                           Mgr. Art. Michal Ditte

Mgr. art. Ján Fakla

                                                                                        

 

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov poroty udelili:

Diplomy za účasť:                                   Divadlo mladých PELIKÁN Bánovce nad Bebravou

                                                           Divadlo Commedia, Poprad

                                                           Divadlo Hľadanie, Tlmače

                                                           DS SIEŤKA,TIK-TAK Tesárske Mlyňany

                                                           Divadlo mladých NAPOČKANIE Tlmače

Divadlo pri ZUŠ Prievidza  

                                                           Divadlo Mladých, Šuňava   

                                                           Divadelný súbor DAXNER Tisovec

Amatérske činoherné divadlo pri LDO ZUŠ Liptovský Hrádok 

                                                          

 

 

Individuálne ocenenia:

Terézii Uherekovej

za stvárnenie postavy Mirandolíny v rovnomennej inscenácii súboru Amatérskeho činoherného divadla pri LDO ZUŠ, Liptovský Hrádok

 

Za autentické stvárnenie dievčenských postáv

v inscenácii Toto nie je Popoluška Divadla mladých NaPočkanie, Tlmače

 

Michalovi Ilenčíkovi

za stvárnenie postavy Martina Martina v inscenácii Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho

Divadla mladých, Šuňava

 

Cena Jaroslavovi Lackovi

za adaptáciu textovej predlohy B. S. Timravy Na jednom dvore

                                              

   Odborná porota na základe výsledkov celoštátnej prehliadky činoherného divadla „Tlmačské činohranie“ 2008

navrhuje

programovej rade Scénickej žatvy 2008 zaradiť do programu Scénickej žatvy tieto súbory a inscenácie:

 

z 1. miesta

Divadlo Hľadanie, Tlmače

s inscenáciou hry Christa Boytcheva „Orchester Titanic“

 

DIVADLO COMMEDIA Poprad

                        s inscenáciou hry  René Faletta, Alexandera Gregara, Vlada Benka „Kapustnica“

 

 

 Galéria k článku