Partneri portálu: 
 
 
 
Vzdelávanie

 

 

Prostredníctvom  školení, seminárov, prednášok, besied, tvorivých dielní, worshopov, zabezpečené sú lektormi – odborníkmi v danej problematike.  Sú to krátkodobé a dlhodobé aktivity.

 

Ponúkame:

  • prednášky pre verejnosť
  • ponuka iných organizácií
  • workshopy  (tvorivé dielne: remeselné, fotografické, výtvarné, folklórne)

 

Viac informácií: Ing. Helena Longauerová, 0918 949 539, h.longauerova@gmail.com