Partneri portálu: 
 
 
 
Sociálna prevencia

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vHQDntxsrqE

 

 

Preventívne aktivity 2015


 

 

Základné školy majú možnosť vybrať si prednášky na nasledovné témy:

 

1.  Vyjadrovanie pocitov a emócií – vyjadrovanie pocitov a emócií v bežnom živote, zážitkové hry s cieľom vedieť stvárniť a pomenovať pocity a emócie. Pomocou muzikomaľby a  pohybom žiaci vyjadrujú pozitívne a negatívne emócie. V diskusii hovoria o výhodách vyjadrovania radosti, smútku, nadšenia a strachu. Lektorka Miriam Frajtová

 

2. Asertívne správanie – asertivita v našom správaní, nácvik situácií pre využitie asertivity –porovnávanie pasívneho, agresívneho, manipulatívneho  správania v konfliktoch, asertívne správanie v konflikte, spoznanie asertívnych pravidiel, nácvik asertívnych zručností na modelových situáciách. Lektorka Miriam Frajtová

3.  Konflikty – spôsoby riešenia, nácvik konkrétnych situácií pri riešení konfliktov- spoznanie konfliktu, štádií konfliktu, spôsoby, ktoré konflikt neriešia, nácvik optimálneho riešenia konfliktov na simulačných cvičeniach. Lektorka Miriam Frajtová

 

4. Šikana a trestnoprávna zodpovednosť – príčiny a možné následky šikany. Lektor Peter Polák, OR PZ SR Levice

 

5. Dopravná výchova – pravidlá a bezpečnosť na cestách. Lektor Peter Polák, OR PZ SR Levice

 

6. Prvá pomoc – pravidlá a názorné ukážky poskytovania prvej pomoci. Lektor z ÚS SČK Levice

 

7. HIV – prevencia – beseda o rizikách a možnostiach prevencie pred vírusom HIV. Lektor z ÚS SČK Levice

 

Viac informácií: Ing. Helena Longauerová, 0918 949 539, longauerova@roslevice.sk

 

 

 

fotogaléria 

 

 

SOCIÁLNA PREVENCIA V OBCIACH OKRESU LEVICE


O prednášky týkajúce sa primárnej sociálnej prevencie registrujeme zo strany základných a stredných škôl v okrese naďalej veľký záujem. Aj na jeseň 2015 sme informovali žiakov na základnej škole v Loku a Čake o zásadách prvej pomoci a o spôsoboch riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s komunitnými centrami v okrese Levice, pričom sme v dvoch z nich – v Pukanci a Mýtnych Ludanoch - zrealizovali besedu s príslušníkom OR PZ Levice s názvom „Bezpečne doma“. Účelom besedy bolo zvýšenie informovanosti seniorov o kriminogénnych faktoroch, o prevencii čoraz častejšie sa vyskytujúcich krádeží a podvodov, násilnej, majetkovej a ekonomickej kriminality.
Aj v roku 2016 pokračujeme v našej ponuke pre základné a stredné školy. Už v januári a februári navštívime základné školy v Horných Semerovciach, Zbrojníkoch, Dolnom Piali a Beši. Prednášky budú zamerané na prevenciu HIV, základy prvej pomoci, komunikáciu v medziľudských vzťahov. Radi prídeme aj na vašu školu, v prípade záujmu nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.
Kontakt: Helena Longauerová, 0918 949 539, longauerova@roslevice.sk.