Partneri portálu: 
 
 
 
Sociálna prevencia

 

Na základe Osvetového zákona sa Regionálne osvetové stredisko v Leviciach venuje napomáhaniu prevencie protispoločenských javov a drogových závislostí.


 

Ponúkame:

 

•  peer mediácie
•  výstavy
•  metodickú pomoc