Partneri portálu: 
 
 
 
Hovorené slovo

 

 

 

61. ročník HVIEZDOSLAVOVOV KUBÍN I.,II.,III. kategória – okresné kolo 10.4.2015
                                                                VÝSLEDKY

I.kategória poézia
1.miesto – Martina Gáfriková – ZUŠ Levice,ul.F.Engelsa 2 ,93401
2.miesto – Soňa Mészárošová – ZŠ Š.Senčíka,ul.Tekovská 17, 93526 Starý Tekov
3.miesto – Margaréta Hercová – ZŠ Š.Senčíka,ul.Tekovská 17,93526 Starý Tekov

 

I. kategória próza
1.miesto – Nina Longauerová – ZUŠ Levice,ul.F.Engelsa 2, 93401
2.miesto – Agáta Vargová – ZŠ katolícka spojená sv.Vincenta de Paul, Saratovská 87,93405 Levice
3.miesto – Hana Krúpová – ZŠ Š.Senčíka Starý Tekov, Tekovská 17, 93526

 

II.kategória poézia
1.miesto – Luisa Vydrová – ZŠ Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
2.miesto – Barbora Mihályová – ZŠ s MŠ Čaka,č.364, 93568
3.miesto – Daniel Herc – ZŠ Š. Senčíka Starý Tekov

 

II.kategória próza
1.miesto – Kristína Kršiaková – ZŠ pri Podlužianke 6 , 93401 Levice
2.miesto – Daniela Hronovská – ZŠ a MŠ Čaka, č.364,93568
3.miesto – Tatiana Fašková  - ZŠ Š. Senčíka Starý Tekov

 

III.kategória poézia
1.miesto – Veronika Meszárosová – ZŠ Saratovská 43, 93405 Levice
2.miesto – Vanesa Hagyungová – ZUŠ Levice, ul.F.Engelsa 2 , 93401
3.miesto – Silvia Frtúsová – ZŠ katolícka spojená sv. Vincenta de Paul Levice

 

III.kategória próza
1.miesto – Petra Pastierová – ZŠ Pri Podlužianke 6, 93401 Levice
2.miesto – Tomáš Greman – ZUŠ Levice
3.miesto – Naďa Gašeková -. ZUŠ Levice.

 

 

61. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. V. kategória, divadlo poézie, detský recitačný kolektív
okresné kolo 24.4.2015 ZUŠ v Leviciach – výsledky


IV. kategória poézia – 1. miesto – Lucia Endrészová – ZUŠ Levice
                                   2.miesto – s odporúčaním poroty na postup – Bronislava Tolnaiová, GAV Levice
                                   3. miesto – Petronela Brotková – ZUŠ Levice
IV. kategória próza – 1. miesto – Roman Poliak – ZUŠ Levice
                                   2. miesto – Marína Urbanová – ZUŠ Levice
                                   3. miesto – Lili Petrová – ZUŠ Levice
V. kategória – 1. Miesto – Nina Pompošová – Ekonomická univerzita Bratislava

Detský recitačný kolektív – Strom na ceste pri ZUŠ v Leviciach – „Sonety“
Divadlo poézie – Sob na ceste pri ZUŠ v Leviciach – „ Domov „.

 

 

61. ročník recitačnej súťaže detí

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

 

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v IV. , V. kategórii a v kategórii detských recitačných kolektívov a divadla poézie sa uskutočnilo dňa 27.marca 2015 v priestoroch literárno dramatického odboru ZUŠ v Leviciach. Aj tentoraz sa stalo platformou celoročného úsilia recitátorov nášho okresu. Súťažiaci zaujali dramaturgiou, ktorá pozostávala väčšinou z tvorby súčasných slovenských a svetových autorov, a ktorá ako dobre vieme, zaujíma mladých najmä pesimistickým až nihilistickým, no často aj ironickým pohľadom na svet.
IV. kategória – poézia bola zastúpená piatimi recitátormi , ktorí siahli po textoch hľadajúcich zmysel života. Prednes Lucie Endrészovej , ktorá si dramaturgicky aj recitátorsky dômyselne pripravila báseň Osoana Nimussa „Vôbec nič“, odborná porota zhodnotila ako najlepší. Recitátorka s viacročnými recitátorskými skúsenosťami zaujala sugestívnym prejavom, ktorým odovzdala zaujímavú výpoveď mladého človeka. Na druhom mieste s odporúčaním na postup do krajského kola sa umiestnila skúsená recitátorka Bronislava Tolnaiová originálne expresívnym prednesom balady Janka Kráľa „Bezbožné dievky“.
IV,kategória – próza , napriek vyššiemu počtu recitátorov, bolo ich osem, nezaostávala výberom dramaturgie za poéziou. Prevládali súčasní postmoderní prozaici s textami s existenciálnymi a sexuálnymi motívmi. Zaujal predovšetkým prednes Romana Poliaka, ktorý si pripravil text Alexandra Salmelu „Strom“. Prejavil sa v ňom ako recitátor s pestrosťou výrazu a dôrazom na posolstvo zaujímavej dramaturgie. Porota mu udelila prvé miesto.
V piatej kategórii sa predstavila skúsená recitátorka Nina Pompošová, ktorá plynule prešla zo štvrtej kategórie, aby dokázala bez akýchkoľvek vonkajších prostriedkov veľmi koncentrovane a účinne v zrelom prednese textu Uršuly Kovalyk „Červené topánky“ porotu zaujať. Recitátorka postúpila do krajského kola.
V kategórii recitačný kolektív sa pod vedením režisérky Renaty Jurčovej predstavil recitačný kolektív Strom na ceste so Shakespearovými Sonetmi. Režisérke sa podarilo s jej zmyslom pre detail a obraznosť vystavať zo Sonetov dramatický text o rôznych fázach lásky v súlade s pohybom a hudbou. Recitátorky sa spriatelili s renesančným textom natoľko, že celok pôsobí prirodzene a pútavo aj pre súčasného mladého človeka. Inscenácia postúpila do krajskej súťaže.
V kategórii divadla poézie sa predstavil súbor Sob na ceste zo ZUŠ v Leviciach s inscenáciou „Domov“ pod režijným vedením Romana Poliaka a Renaty Jurčovej, ktorí prostredníctvom textov Róberta Bielika, Mariána Hatalu, Jána Litváka, ale aj Romana Poliaka vyjadrujú spochybenie pocitu stability v domove konkrétnom i metafizickom,pričom uvažujú o problémoch hľadania vlastnej identity. Inscenácia postúpila do krajského kola súťaže.

Dňa 10.apríla 2015 sa v Dome Matice slovenskej uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prvej, druhej a tretej kategórii. Zúčastnilo sa na nej 32 recitátorov , výhercov z obvodných kôl v Leviciach, Šahách, Tlmačoch a Želiezovciach.
Odborná porota v zložení – Mgr. Darina Tóthová, Mgr. Petr Mészároš a Mgr. Štefan Jurča udelila tieto prvé miesta recitátorom , ktorí postúpili na krajské kolo súťaže do Topoľčian.
V prvej kategórii poézie prvé miesto – Martina Gáfriková zo ZUŠ v Leviciach, v próze Nina Longauerová zo ZUŠ v Leviciach. V druhej kategórii v poézii prvé miesto – Luisa Vydrová zo ZŠ pri Podlužianke v Leviciach, automatický postup – Agáta Vargová zo ZŠ Katolíckej spojenej školy Vincenta de Paul v Leviciach, v próze – Kristína Kršiaková zo ZŠ pri Podlužianke v Leviciach. V tretej kategórii poézie prvé miesto – Veronika Meszárosová zo ZŠ Saratovská 43 v Leviciach, odporúčanie poroty z druhého miesta – Vanesa Hagyungová zo ZUŠ v Leviciach a v próze – Petra Pastierová zo ZŠ pri Podlužianke v Leviciach.
Na krajskej súťaži v Topoľčanoch získal v IV. kategórii próza druhé miesto s odporúčaním na postup do celoslovenskej súťaže ROMAN POLIAK a v divadelný súbor Sob na ceste pri ZUŠ v Leviciach s predstavením „Domov“ prvé miesto s odporúčaním poroty na celoslovenskú súťaž.

 

fotogaléria 

 

 

 

 

61. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN IV. V. kategória, divadlo poézie, detský recitačný kolektív

okresné kolo 24.4.2015 ZUŠ v Leviciach – výsledky


IV. kategória poézia – 1. miesto – Lucia Endrészová – ZUŠ Levice
                                   2.miesto – s odporúčaním poroty na postup – Bronislava Tolnaiová, GAV Levice
                                   3. miesto – Petronela Brotková – ZUŠ Levice
IV. kategória próza – 1. miesto – Roman Poliak – ZUŠ Levice
                                   2. miesto – Marína Urbanová – ZUŠ Levice
                                   3. miesto – Lili Petrová – ZUŠ Levice
V. kategória –            1. miesto – Nina Pompošová – Ekonomická univerzita Bratislava

Detský recitačný kolektív – Strom na ceste pri ZUŠ v Leviciach – „Sonety“
Divadlo poézie – Sob na ceste pri ZUŠ v Leviciach – „ Domov“

 

fotogaléria 

 

 

fotogaléria Hviezdoslavov Kubín 2015