Partneri portálu: 
 
 
 
Hovorené slovo

 

 Propozície Hviezdoslavov Kubín 2015

 

HOVORÍŠ, HOVORÍME„
 
Workshop  „Hovoríš, hovoríme“ sa uskutočnil dňa 18.9.2014 na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach. Viedol ho odborník na hovorené slovo PhDr. MARCEL OLŠIAK, ktorý odprezentoval svoje odborné znalosti a skúsenosti stovke študentov tejto školy.
PhDr. MARCEL OLŠIAK pôsobí od roku 1998 na Katedre slovenského jazyka FF UKF v Nitre, kde je zástupcom katedry. Pracuje v oblasti výskumu fonetiky a fonológie, ortoepie a jazykovej kultúry.

 

 

 

 

OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2014 – VÝSLEDKY

I.kategória – poézia 

1. miesto – MARGARÉTA HERCOVÁ – ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov

3. miesto – SIMON VALENT – ZŠ Santovka

I.kategória – próza

1.miesto – AGÁTA VARGOVÁ – Katolícka spojená škola sv.Vincenta de Paul Levice

2.miesto – s postupom - GRÉTA CZÚDOROVÁ – ZUŠ Levice

3.miesto – DANIELA HRONOVSKÁ – ZUŠ Tlmače

II.kategória – poézia

1.miesto – EMA CHVOJKOVÁ – ZŠ pri Podlužianke Levice

2.miesto – DANIEL HERC – ZŠ Š.Senčíka Starý Tekov

3.miesto – DENIS BIELIK – ZŠ Kuraľany

II.kategória – próza

1.miesto – NAĎA GAŠEKOVÁ – ZUŠ Levice

2.miesto – s postupom - SILVIA FRTÚSOVÁ – ZUŠ Levice

3.miesto – VIKTÓRIA HAVRANOVÁ – ZŠ pri Podlužianke Levice

III.kategória – poézia

1.miesto – VERONIKA MÉSZÁROŠOVÁ – ZUŠ Levice

2.miesto – s postupom - VANESA HAGYUNGOVÁ – ZUŠ Levice

3.miesto – BRONISLAVA TOLNAIOVÁ – ZŠ pri Podlužianke Levice

III.kategória – próza

1.miesto – ADAM JURÍK – ZUŠ Levice

2.miesto – s postupom - NINA POLIAKOVÁ – ZŠ Kalná nad Hronom

3.miesto – TOMÁŠ GREMAN – ZUŠ Levice

IV.kategória – poézia

1.miesto – NINA POMPOŠOVÁ – ZUŠ Levice

2.miesto – NATÁLIA PINTEROVÁ – ZUŠ Levice

3.miesto – ADRIANA ŠURKOVÁ – Obchodná akadémia Levice

IV.kategória – próza

1.miesto – ROMAN POLIAK – ZUŠ Levice

2.miesto – NATÁLIA PINTEROVÁ – ZUŠ Levice

V.kategória – poézia

1.miesto – VIKTÓRIA PETRÁŠOVÁ – učiteľka ZŠ Hronské Kľačany

Detský recitačný kolektív

1.miesto – STROM NA CESTE pri ZUŠ Levice

Divadlo poézie

1.miesto – SOB NA CESTE pri ZUŠ Levice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1.2014 -

Seminár pre pedagógov slovenského jazyka , vedúcich divadelných súborov a divadelníkov.

Lektorka - ELIŠKA SADÍLEKOVÁ.

 

 

fotogaléria