Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO celoštátne kolo

 

 

 

FOTOGALÉRIA 

 

AMFO 2016 - výsledky súťaže (.pdf)

 

Vystavujúci autori (.pdf)

 

Tlačová správa (.pdf)

 


Tvorivé dielne AMFO 2016

 

Organizačné pokyny (.pdf)                                                    Prihláška (.doc)

 


 

 

 

 

 


 

 

 

AMFO 2015

 


Centrom amatérskeho fotografického hnutia na Slovensku sa stali 6.-8.11.2015 Levice. Prebiehalo tu vyhodnotenie 43. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015. Synagóga v Leviciach privítala účastníkov vyhodnotenia, spojeného s vernisážou výstavy, seminárom a workshopom.

Národné osvetové centrum (NOC), ktoré je vyhlasovateľom a odborným garantom, v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach, ktoré je organizačným garantom, pripravilo a realizovalo v auguste  zasadnutie odbornej poroty, ktorá hodnotila fotografie celoštátneho kola. Pracovala v zložení: predseda – prof. Ľubo Stacho, fotograf a vysokoškolský pedagóg, VŠVU Bratislava, členovia: doc. Jana Hojstričová, fotografka a vysokoškolská pedagogička, VŠVU Bratislava,  PaedDr. Gabriel Kosmály, fotograf a pedagóg, Levice, Mgr. Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., EFIAP, amatérsky fotograf Žilina, tajomníčka – PhDr. Zuzana Školudová, NOC, Bratislava.

 

foto M. Virágh

 

V spolupráci s viacerými regionálnymi osvetovými strediskami sa podarilo zabezpečiť, že súťaž od januára sa uskutočnila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Do celoštátneho kola postúpilo 857 fotografií a 12 multimediálnych prezentácií. Do súťaže, ktorá prebiehala v troch vekových skupinách sa zapojilo 502 autorov. NOC pre rok 2015 vypísalo tematickú kategóriu Rodina a fotografie zobrazujúce uvedenú tému  boli hodnotené samostatne. Ostatné, ktoré boli zaradené do kategórie čiernobielej a farebnej fotografie,  boli hodnotené bez vymedzenia témy.

 

 

foto R. Strieška


Hlavným a najdôležitejším poslaním súťaže je podporovať rozvoj amatérskej fotografie, zvyšovať umeleckú úroveň jednotlivých fotografických diel i celej slovenskej amatérskej fotografie, napomáhať vyhľadávanie talentovaných tvorcov, vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti účastníkov z rôznych regiónov Slovenska, vytvárať možnosti na prezentáciu diel, vytvárať priestor na porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne a v neposlednom rade  prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času.
Na výstave, ktorá bola nainštalovaná v synagóge, mali návštevníci možnosť vidieť takmer 300 fotografií. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnilo veľké množstvo ocenených autorov, hostí, fotografov, metodikov okresných a krajských osvetových stredísk, ktoré zabezpečovali nižšie úrovne súťaže. Hodnotným cenám sa potešilo 62 ocenených autorov. K súťaži neodmysliteľne patria aj sprievodné akcie. Pre súťažiacich je určený rozborový seminár za účasti porotcov, kde sa autori mali možnosť informovať o svojich prácach, tiež porotcovia sa mohli vysloviť k úrovni  jednotlivých prác a tým usmerniť ďalšie napredovanie účastníkov.

 


6. novembra od 15.00, si mali možnosť návštevníci pozrieť sprievodnú výstavu, ktorá každoročne predstavuje úroveň českej amatérskej fotografie, nainštalovanú  v Dome Matice slovenskej. Vo večerných hodinách ju slávnostne otvorili zástupkyne z Čiech, ktoré obdobnú súťaž organizujú vo Svitavách.
Fotografický víkend v Leviciach pokračoval v piatkových hodinách ďalej – stretli sa účastníci troch tvorivých dielní. Prítomným bola ponúknutá možnosť hodnotenia portfólií členmi poroty, lektormi tvorivých dielní. Následne boli účastníci rozdelení do troch skupín, podľa záujmu a tém, ktoré boli dopredu zverejnené.
V sobotu sa v ranných hodinách začala tvorivá práca na téme Architektúra, Svetlo a tieň a Polakt v diptychu. Prvé dva workshopy prebiehali spočiatku v interiéri, neskôr v exteriéri. Poetická hra svetla a tieňa v doobedňajších hodinách umožňovala vytvorenie vydarených záberov. V poobedných hodinách  si účastníci vytvorili veľmi zaujímavé autoportréty. Počas celého dňa využívali konzultácie s lektormi.

 

 

 

V priestoroch Tekovského múzea, kde pracovala tretia dielňa, účastníci fotografovali polakt v súvislostiach  s inou fotografiou, ktorá ju  obsahovo a významovo dotvára. V dielni vznikali veľmi zaujímavé invenčné páry fotografií (diptych). Keďže samotná fotografia nie vždy plnohodnotne  interpretuje myšlienku autora, priradením druhej, vznikali estetické, často až filozofujúce, nové artefakty.
Spätnú väzbu mali všetci účastníci vo vyhodnotení, ktoré prebiehalo po ukončení prác v dielňach. Vytvorené fotografie  splnili očakávania lektorov, ale aj samotných fotografov.
Všetkým autorom ďakujeme za prihlásené fotografie a oceneným autorom srdečne blahoželáme. Tešíme sa na stretnutie o rok, pri vyhodnotení ďalšieho ročníka celoštátnej súťaže v Leviciach. Výstava trvala do 30. 11. 2015 a v nasledujúcom roku bude mať reprízu v Bratislave a v rámci českej národnej súťaže v máji  2016 vo Svitavách, v Českej republike.

 

 


 Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.   
Predseda poroty Ľubo Stacho: “Na záver si môžeme len popriať, aby AMFO bolo stále priestorom konfrontácie a diskusie, kde si autori overujú ako sa v tvorbe zlepšovať. Všetkým nám spoločne záleží, aby slovenská fotografia prosperovala.“

  

 

 

  

fotogaléria AMFO 2015 

 

 

 

 

 

 

 AMFO


43. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie
Národné osvetové centrum je už vyše štyridsať rokov vyhlasovateľom, usporiadateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO. Na príprave a realizácii sa podieľajú takmer všetky regionálne a kultúrne osvetové strediská, ktoré zabezpečujú okresné, regionálne a krajské stupne súťaže.
Súťaž sa rozdeľuje na 3 skupiny.
I. skupina: autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 1999)
II. skupina: autori do 21 rokov  
III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)
I. skupina súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia
II. skupina súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia
III. skupina súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia
Pre rok 2015 vyhlasuje NOC tematickú kategóriu: RODINA.
Pre tematickú kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Ich práce budú hodnotené bez rozlíšenia veku.

 

Porota rozhodla o víťazoch AMFO 2015


Vyhodnotenie 43. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2015, do ktorej sa  zapojilo 502 autorov, sa uskutoční v dňoch 6. – 8. novembra 2015 v Synagóge v Leviciach spolu s vernisážou výstavy, seminárom a workshopom. Témou bola tento rok rodina a fotografie zobrazujúce túto tému hodnotila odborná porota na zasadnutí v dňoch 11. a 12. augusta samostatne. Ostatné fotografie, zaradené do kategórie čiernobielej a farebnej fotografie, súťažili bez tematického vymedzenia. Do celoštátneho kola postúpilo 857 fotografií a 12 multimediálnych prezentácií.

 

 

Národné osvetové centrum je už vyše štyridsať rokov vyhlasovateľom, usporiadateľom a odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO. Organizačným garantom je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.
Vernisáž výstavy: 6. 11. 2015
Tvorivé dielne: 6. – 8. 11. 2015
Trvanie výstavy: 6. – 30. 11. 2015
Miesto konania: Synagóga, Levice

 

Výsledky

 

Vystavujúci autori

 

Tvorivé dielne a organizačné pokyny

 

Prihláška na tvorivé dielne 

 

Tlačivo na cestovné náhrady

 

 
porota AMFO 2015:
predseda poroty Prof. Ľubo Stacho
členovia:
Doc. Jana Hojstričová
PaedDr. Gabriel Kosmály
Mgr. Rudolf Lendel  
Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.
tajomníčka: PhDr. Zuzana Školudová

 

 

 

 

 

 


Bližšie informácie oznámime autorom v priebehu septembra 2015

 

 

 

 katalóg AMFO 2013

 katalóg AMFO 2014

  

 

 

 amfo 2014 - info - klik na plagát:

 

 

 

 

 AMFO 2013 - info - klik na plagát: