Partneri portálu: 
 
 
 
Dni fotografie

 

Dni fotografie v Leviciach 2011

 

Mesiac máj sa v Leviciach už niekoľko rokov spája  s medzinárodným fotografickým festivalom Dni fotografie v Leviciach. Po piatykrát (začínalo sa nultým ročníkom), organizátori pripravili zaujímavé projekty z oblasti fotografie, filmu, divadla, pre milovníkov fotografie i širokú verejnosť a ako každý rok aj vzdelávacie aktivity a sprievodné podujatia. Mesto žilo prehliadkami a vernisážami, dobrou propagáciou podujatí ( katalóg pri zahájení, letáky s programom, oznamy v tlači, na webe, návštevnosť)  neklamný znak, že Dni fotografie v Leviciach sú kvalitne organizované, majú ohlas a publikum. 

 

V predpremiére otvorenia sa 5.5.2011 konalo filmové predstavenie „25 zo šesťdesiatych alebo československá nová vlna“ I. diel. Premietanie filmu bolo spojené s následnou besedou za osobnej účasti režiséra, Martina Šulíka.


 

 

 

 

Aktuálny ročník bol slávnostne otvorený na Nádvorí Tekovského múzea v Leviciach 
6.5.2011, predsedníčkou o.z. Fotogravity  a riaditeľkou Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Alžbetou Sádovskou. Následne boli otvorené štyri výstavy  - Tóna Stana a Mira Švolíka, predstaviteľov „novej slovenskej vlny“, Gabriela Kosmályho, ktorý v slovenskej fotografii je v postavení solitéra a ich profesorky zo SŠUP v Bratislave, Miloty Havránkovej. Výstavný projekt vzišiel z návrhu Gabriela Kosmályho, umeleckého vedúceho o.z. Fotogravity. Koncepcia výstav bola v réžii samotných autorov. 

Milota Havránková sa predstavila sériou fotografií,  nadväzujúcich na jej erbové námety  -rodina a hľadanie vlastnej identity. Kým v  predošlej tvorbe autorka tematizovala minulosť, alebo prebiehajúcu súčasnosť, v aktuálnych dielach -inscenovaním seba s rekvizitami, hračkami svojej vnučky a odvrátením či prekrytím tváre maskou, sa po rodovej osi posúva k budúcnosti. Spolu s mikrosvetom ľudí – rodinou, tematizuje svet vecí. Od prírodnín po techniku, od luxusných vecí po najdúchov, od arzenálu po detskú hračku,  v nových súvislostiach objavuje skrytú identitu vecí.

 

Tóno Stano svoju výstavu poňal ako výberovú retrospektívu. Najrannejšia fotografia „Secese už pozde“, inšpirovaná dejinami výtvarného umenia, je datovaná do roku 1986, ďalšie fotografie od  deväťdesiatych rokov po súčasnosť sú zásadnými krokmi v procese vývoja tvorby autora. Od celku k fragmentu a detailu, k minimalistickému znaku a obratom k prírode, návrat k inscenovaniu, ľudskému telu, symbolike a rituálom ( séria fotografií Biela – čierna).

Miro Švolík zvolil pre prezentáciu desiatku fotografií z cyklu Veľká žena – malý muž (2010).  V novom pohľade na tému, žena večná inšpirácia, autor svojskou poetikou, hravosťou a iróniou podrobuje ženské telo dôslednému bádaniu. Posúva, odkrýva, nahliada, s túžbou odokryť skryté tajomstvá a pochopiť nepochopiteľnú  podstatu feminy.

 

Gabriel Kosmály stavil na  sumarizáciu staršej  i súčasnej  tvorby. Je autorom, ktorý obľubuje historické témy  i témy všedného dňa. Po  „fotografikách“ ( fotografické  dielo s určujúcimi znakmi grafiky) sa posledné dva roky venuje farebnej fotografii, farebným impresiám v cykle Genesis, farebnej symbolike v diele Kain a Ábel a ekologickým témam v sérii Fosílie dneška.

 

Výstava Alana Hyžu  Misia – Slovenskí saleziáni vo svete, s textom Petra Kubínyiho,  je dokumentom o  ľuďoch prinášajúcich nádej a symbolické svetlo pre ľudí žijúcich na okraji spoločnosti v krajinách, v ktorých má Slovensko misijné zastúpenie.
Ďalšie prehliadky predstavili tvorbu fotoklubov z Humenného, Salgótarjánu (Maďarsko), Šale a Fotogravity Levice, výstavu prác študentov  SOŠ v Leviciach, odboru fotografický dizajn, tvorbu Mladých levických fotografov,  i samostatnú výstavu Tomáša Vrzalu.
Neformálne rozhovory o súčasnej fotografii, hodnotenia portfólií profesionálnymi fotografmi, členmi poroty, Milotou Havránkovou, Janou Hojstričovou, Robom Kočanom, Jozefom Česlom,  plnili edukačný a osvetový program podujatia.

 

Medzinárodný fotografický  festival  Dni fotografie v Leviciach je každým rokom trochu iný. Tentokrát organizátori uprednostnili rozsiahlejšiu prehliadku inscenovanej fotografie, výstavami Miloty Havránkovej a jej žiakov, reportáž Misia Alana Hyžu a Petra Kubínyiho zastupovala aktuálny slovenský dokument. Ďalšie výstavy boli prezentáciou rôznych podôb súčasnej amatérskej a profesionálnej fotografie.  Dni fotografie v Leviciach sú rozsiahlym projektom a ich organizátorom patrí uznanie za kvalitu, rôznorodosť aktivít a výbornú organizáciu.

                                                                          Magdaléna Klobučníková

 

fotogaléria

 

katalóg dflv 2011