Partneri portálu: 
 
 
 
Rôzne

 

 

 

 

 Folklórna skupina Praslica sa stala víťazom súťaže o Cenu Mikuláša Senku v jej 17.ročníku na Dubnickom folklórnom festivale.
 
Folklórna skupina Praslica z Kozároviec postúpila z predkvalifikácie na základe videozáznamu súťažného čísla z pomedzi 30 dedinských folklórnych skupín a svoje víťazstvo zaknihovala vo finále z pomedzi šesť kolektívov, ktoré predviedli svoje súťažné čísla divákom v Dubnici.
 
Na priloženej snímke je záber zo slávnostného odovzdávania ceny primátorom Dubnice Ing. Jozefom Gašparíkom, v pozadí predseda porody pán Igor Kovačovič, ktoré sa uskutočnilo na nádvorí rekonštruovaného Dubnického kaštiela.

 

 

 

POD LIKAVSKÝM  HRADOM

 

Ľudové tradície pretrvajú len vtedy ak aj naďalej budú medzi nami priaznivci a nadšenci, ktorí ich budú uchovávať a šíriť ďalej. Výchova mladej generácie je toho nevyhnutnou podmienkou. Ku kráse ľudového prejavu je potrebné pritiahnuť tých najmenších, z ktorých časom vyrastie nová generácia tanečníkov, spevákov a muzikantov. Víkend 4. -5. júna 2011 bol dôkazom toho, že na Slovensku pracuje množstvo takýchto detí.
V kultúrnom dome v Likavke sa v tomto termíne konal už XXXVI. ročník detského folklórneho festivalu Pod Likavským hradom a zároveň 23. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov.
Z krajských kôl postúpili na celoštátnu súťaž len tí najlepší. Na tento ročník festivalu postúpilo zo všetkých 8 krajov Slovenska až 17 kolektívov, ktoré sa predstavili v 18 súťažných choreografiách. Spolu sa teda na festivale predstavilo okolo 560 účinkujúcich.  O víťazov celoštátnej súťaže rozhodla odborná porota v zložení:
Mgr. art. Miroslava Palanová - choreografka, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska
Mgr. art. Pavel Bútor - choreograf
Mgr. art. Lenka Šútorová - Konečná - choreografka, riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave
Mgr. art. Agáta Krausová - tanečná pedagogička, vedúca tanečného odboru Súkromneho tanečného konzervatória v Nitre
PaedDr. Angela Vargicová - hlasová pedagogička
PhDr. Andrea Jágerová - etnologička, speváčka ľudových piesní
Mgr. Peter Obuch - hudobník, Piešťany.
  Súťažná časť hudobného festivalu prebehla v sobotu v dvoch súťažných blokoch.
A keďže festivaly nie sú len o vystupovaní ale aj o nadväzovaní priateľstiev, večer sa všetci účinkujúci stretli na spoločnom večernom programe, kde hrali a spievali čo im hrdlá vláda. Festival pokračoval v nedeľu rozborovým seminárom a poobede slávnostným galaprogramom, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien.
Porota rozdelila všetkých účinkujúcich do troch pásiem bronzového, strieborneho a zlatého. Úroveň prehliadky bola veľmi vysoká.
DaMFS Kincső zo Želiezoviec v komornej forme získal zlaté pásmo a zvláštnu cenu poroty dostal pár v zložení Anita Kovácsová  s Tomášom Volterom za štýlovú interpretáciu tanca.
Z Likavky sme odchádzali s dobrým pocitom, sme na náš súbor veľmi pyšní.
 

                                                           


 

 

 

I. folklórny workshop pre MŠ


V ponuke  Regionálneho osvetového strediska v Leviciach sú aj vzdelávacie programy pre pedagogických pracovníkov. Medzi naše aktivity patrí aj organizovanie metodických  a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre.  Dňa 10. júna 2011 v spolupráci s Obcou Farná,  Občianskym združením Nádas a Materskou školou z Farnej,  ROS Levice  zriadila v priestoroch Domu kultúry vo Farnej I. Folklórny workshop detských  hier  pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl zo želiezovského regiónu.
 Ide o projekt zameraný na podporu rozvíjania tvorivých schopností a zručností detí. Využívaním výhod progresívnych metód práce nenásilnou                for mou, primeranými prostriedkami sme vytvorili  účastníkom priestor na zvýšenie úrovne prípravy v amatérskej tvorbe. Počas dňa v rámci tvorivých dielní ľudových remeselníkov sa deti naučili pracovať so šúpolím, zhotovili si bosorky z odpadového materiálu, ale prišli  si na svoje aj také deti, ktoré si dali na tvár maľovať obrázok tigra. Lektorkami boli: Erika Bernáthová, tanečná pedagogička, učiteľka zo SZUŠ z Liptovského Mikuláša a Ágnes Tálas, metodička  pre Materské školy z Hagyományok Háza/Dom tradícií v Budapesti. Našim hlavným cieľom bolo: schopnosť neizolovať prejavy tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako integrálnu súčasť existujúceho kultúrneho prostredia, využívať ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote.  Do dielne sa zapájali deti pod vedením profesionálov - tanečných pedagógov, pričom sme vychádzali z aplikácie týchto princípov:
• zábava - využitím detských hier
• hudobná  a tanečná príprava                                                                              • teória  - poskytovanie potrebného množstva informácií o detských hrách,                o tanci, jeho druhoch a dejinách. V rozborových seminároch , ktoré nasledovali po výuke,  lektorky  upozornili aj na to, že na dnešných spoločenských podujatiach, napr. školských oslavách nie sú potrebné „importované“ cudzie zvyky, lebo naše tradície sú pre nás neporovnateľne hodnotnejšie.
Na tvorivej dielni sa zúčastnilo cca. 120 detí v doprovode pedagógov z príslušnej materskej školy a niekoľkých  rodičov. 

 

S rešpektom a očakávaním som prijala pozvanie Eszter Juhász realizovať tanečný workshop v rámci 1. folklórneho workshopu detských hier vo Farnej.  Mojou úlohou bolo predstaviť  deťom tanečné hry zo Slovenska. Prekvapila ma veľká účasť detí aj učiteliek. Deti reagovali spontánne, zapájali sa do tanečných hier, tancovali a spievali. Moju prácu uľahčoval aj veľmi pekný vzťah zúčastnených pedagogických pracovníkov a detí. Z môjho pohľadu lektora tvorili ucelený homogénny celok.
Po praktickej ukážke nasledoval seminár s prítomnými učiteľkami MŠ, kde prebehla bezprostredná a konštruktívna výmena skúsenosti a priniesla vzájomnú inšpiráciu.
Zaujali ma organizované remeselné dielne, tvorivosť, nápaditosť a uvoľnenosť detí s akým nenúteným nadšením realizovali nádherné práce.
Chcela by som vysloviť obdiv organizátorom za pestro pripravenú akciu, jej pedagogickú hodnotu a hladký priebeh.
 Stretnutie mi prinieslo ďalšie inšpirácie a nové myšlienky do praxe učiteľa ľudového tanca. Rada by som spomenula ešte jednu skutočnosť. Nachádzala som sa na národnostne zmiešanom území, ale necítila som, že by nás niečo rozdeľovalo. Naopak znova som sa ubezpečila, že keď ľudia robia niečo s láskou a zo srdca, nepoznajú prekážky iba riešenia a porozumenie. Cítila som sa tam veľmi dobre.

 


                                                                                                           Erika Bernáthová

 

 

 

 

MYJAVA 2011 - 52. Medzinárodný folklórny festival
17. - 19. júna 2011
      


Najväčším podujatím svojho druhu je každoročný trojdňový medzinárodný folklórny festival a festival európskej tradičnej kultúry.  Koná sa  vždy približne v polovici júna a patrí medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku (Myjava, Detva, Východná). Zúčastňuje sa na ňom pravidelne okolo 1400 účinkujúcich – tanečné súbory, ľudové hudby, sólisti – nielen zo Slovenska, ale z celej Európy, ba i z celého sveta.
 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je tradičný „jarmek“, ktorý sa koná vždy počas festivalovej soboty v centre mesta. Myjavský festival je zároveň jediným podujatím na Slovensku s veľkým podielom nescénických programov, ktoré zväčša zastrešuje fiktívne kopaničiarske mestečko MY-A-VY s kulisami myjavských domčekov. Tu sa odohrávajú ľudové rozprávania, divadelné predstavenia pre deti i dospelých, ochutnávky regionálnych špecialít a koštovky páleného, ľudové tanečné zábavy... Mestečko je súčasťou festivalového areálu v PKO Trnovce a diváci ho

môžu nájsť v časti zvanej „Lúka“.

 

Scénické programy a hlavné festivalové programy vôbec sa odohrávajú priamo v amfiteátri Trnovce, ktorý má kapacitu asi 5000 ľudí. Festivalovú atmosféru tu dotvárajú stánky ľudových umelcov, remeselníkov a stánky s občerstvením. Význam festivalu za jeho polstoročné pôsobenie je nielen v rámci západného Slovenska, ale aj v celoslovenských a medzinárodných súvislostiach nezastupiteľný. So súčasným názvom Medzinárodný folklórny festival Myjava a Festival európskej tradičnej kultúry sa úspešne zaradil k popredným podujatiam na Slovensku, zameraným na prezentovanie ľudovej kultúry. Uznaním vysokej programovej a organizačnej úrovne festivalu je jeho prijatie za člena Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. v roku 1999.
 

Návštevníkom festivalu sa tento rok počas troch festivalových dní predstavili aj folkloristi z nášho okresu. V sobotňajšom programe dedinských folklórnych skupín  s názvom Pridajte sa do tanca! - farby a paralely, sa predstavili folklórne skupiny z Dolného Ponitria – FSk Jaročan z Jarku pri Nitre a FSk Dolina z Mane, z Dolného Pohronia – FSk Bokréta z Kamenína, Senior Vatra Tlmače a Senior Garam mente z Levíc. Autorkou programu bola metodička Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Estera Juhászová:

 

„ Ľudovú zábavu  - oživila myšlienka, že by bolo zaujímavé a jedinečné ukázať vedľa seba rôzne štýly kultúry, objaviac rozdiely aj vzťahy. Vyberala som z originálnych tancov folklórnych skupín, prípadne také choreografie, ktoré sa sformulovali z osobnej inšpirácie. Elegancia, virtuozita, poézia a dráma charakterizuje tieto tance, sú originálne a pestré, tak ako aj ich tisícfarebná hudba alebo malebné kroje. Zámerom predstavenia je ukázať tieto v znamení vybraných domácich regiónov. Dúfam, že ďalekosiahlym umeleckým obsahom naplnené diela, v ktorých je choreografická myšlienka  prvoradá, sa pomestia v mieri na javisku  s dielami – nositeľmi inej umeleckej hodnoty, predstavujúcimi výhradne krásu autentického tanca a hudby,  čarujúcimi z tanca iba estetický zážitok. Neviazaná štruktúra predstavenia, ktorá vykúzli rôzne nálady, ponúka pocity zo sedliackej kultúry. Organizačným princípom predstavenia zloženého z choreografií   autentických tancov je ukážka ľudovej kultúry prenesenej do iného prostredia. Veď ako sa v čase reformy objavili  na plesoch ľudové tance ako ples otvárajúce tance, tak isto sa objavili aj autentické ľudové piesne. Tanečné skupiny sa budú striedať jedna za druhou: hlasné veselie a sviatočná vážnosť naraz.“
Strhujúca  atmosféra a nákazlivá energia  predstavenia – týmito slovami môžeme najjednoduchšie charakterizovať vystúpenie našich folkloristov, ktorí  zanechávali  veľmi príjemné a pozitívne dojmy. Uplynulý víkend bol ozajstným a skutočným sviatkom na Myjave. Patrí obrovská vďaka tanečníkom a ich vedúcim, ktorí reprezentovali náš región, len dúfame, že si odniesli len veselé a humorné spomienky ......spod Myjavskej veže.....Veľa šťastia a chuti vo vašej práci!
 

fotogaléria

 

  

 

Šaffova ostroha

 

Národné osvetové centrum, Obec Dlhé Klčovo, Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou organizovali v dňoch 27. - 29. mája 2011 v Kultúrnom dome v Dlhom Klčove celoštátnu súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou - ŠAFFOVA OSTROHA 2011.
Predstavili sa tanečníci z celého Slovenska a zahraničia, ktorí prešli výberom a sitom z okresných a krajských súťaží. Diváci mali možnosť vidieť 64 tancov. Súťažiacich tanečníkov v počte 121 hudobne sprevádzala ĽH FS Železiar z Košíc pod vedením primáša Ľuboslava Hudáka.
Nitriansky samosprávny kraj reprezentovali tanečníci Detského a mládežníckeho folklórneho súboru Kincső zo Želiezoviec vo dvoch kategóriách, 2 páry v kategórii G / 12-16 ročný/ a 2 páry v kategórii C /16 a- 35 ročný/. 
Vo vyhodnotení odborná porota v zložení Dipl. Ing. Štefan Mráz, Košice, Ing. Vladimír Urban, Košice, Mgr.art. Miroslava Palanová, Liptovský Mikuláš, Mgr.art. Emil Tomáš Bartko, PhD., Bratislava, Mgr.art. Pavel Bútor, Bratislava vyzdvihla vynikajúcu pedagogickú prácu v tomto súbore, čo sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch súťaže.
V kategórií G Orsolya Sára Kovátsová a Ádám Kovács získali strieborné pásmo, Alexandra Batárová a Bence Zsombor Juhász zlaté pásmo. Touto cestou blahoželáme k úspešnému reprezentovaniu nielen nášho okresu, ale aj nášho kraja.

 


 

 

 

Krajská súťažná prehliadka sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci

Šaffova ostroha 2011


4. máj 2011 sa v  Dome kultúry v  Jure nad Hronom rozvíril tancom. Usporiadateľmi  krajskej súťažnej prehliadky sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2011 boli Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Obec Jur nad Hronom a Nitriansky samosprávny kraj. Zorganizovali krásnu súťaž, kde výkony zúčastnených boli na neobvykle vysokej technickej i interpretačnej úrovni. Vďaka nim mohli diváci vidieť na javisku tance, ktoré pred rokmi tancovali naši predkovia v mnohých regiónoch.
Súťažná prehliadka sa koná každoročne. Napriek tomu sú vedúci súborov i jednotlivci schopní vytvoriť nové choreografie, naučiť sa novým pôvodným typom tancov a prezentovať ich. Na krajskej prehliadke sa predstavili nasledovní súťažiaci:

- v kategórii A:

1. Miroslav Živčiak, DaMFS Matičiarik, Nové Zámky: Šaffov tanec
2. Marek Varga, DaMFS Matičiarik, Nové Zámky: Šaffov tanec

 

-v kategórii C:

1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera
2. Attila Duba, FS Örökségünk, Jur nad Hronom
3. Kristián Zsiga a Réka Dubová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Podzoboria

 

- v kategórii D:

1. Zoltán Jarábek a Zuzana Oláhová z FSk Bokréta, Kamenín: palicový a čardáš z Kamenína

 

- v kategórii E:

1. Július Halász a Gabriela Wirthová, FSk Garam menti/seniori, Levice


- v kategórii G:

1. Ádám Kovács a Orsolya Sára Kováts, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Kamenína
2.  Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance zo Silickej Brezovej

 

Veľmi príjemnú atmosféru vytvorili i diváci v i hľadisku. Po súťaži nasledoval rozborový seminár súťažiacich a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Katarína Babčáková  /Národné osvetové centrum, Bratislava/, Mgr. art. Agáta Krausová /Súkromné tanečné konzervatórium, Nitra/ , - predsedníčka poroty a Tamás Dobsa /Tanečné divadlo Ifjú Szívek /Mladé srdcia/
 hodnotila  9 tanečných výstupov. Jednotlivým súťažiacim v prípade potreby na rozborovom seminári porota navrhla možnosť ďalšej práce s cieľom skvalitnenia tanečných výstupov. 
Porota zhodnotila úroveň prehliadky ako veľmi vysokú vzhľadom k potrebe práce s lokálnym folklórnym materiálom, spracúvaním presne lokalizovaných typov tancov a schopnosti ich improvizačnej interpretácie.

 

Do  celoštátnej súťaže sólistov – tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29.mája 2011 v Dlhom Klčove odborná porota doporučila postupujúcich:

-v kategórii C:

1. Daniel Csicsman a Rebeka Németh, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Gemera / Silická Brezová/
2. Kristián Zsiga a Réka Dubová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Podzoboria /Žirany/

- v kategórii D:

1. Zoltán Jarábek a Zuzana Oláhová z FSk Bokréta, Kamenín: Palicový a čardáš z Kamenína

- v kategórii G:

1. Adam Kovács a Orsolya Sára Kováts, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance z Kamenína
2. Zsombor Bence Juhász a Alexandra Batárová, DaMFS Kincső, Želiezovce: Tance zo Silickej Brezovej

 

fotogaléria