Partneri portálu: 
 
 
 
Prehľad podujatí

 

 

 

 

 

 

 

 

Honba za divočinou:

 

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/ostatne/pat-mladych-ludi-prezilo-dva-dni-v-divocine 

 

http://vimeo.com/album/1903875/video/41131162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc v detských rukách

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach participuje ako školiteľ mladých vedúcich na Národnom projekte Komprax – kompetencie pre prax, ktorého realizátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Účastníci školení v rámci tohto projektu realizujú vo svojom okolí malé projektové zámery s cieľom dosiahnuť vo vybranej oblasti pozitívnu verejnoprospešnú zmenu. Tri študentky Obchodnej akadémie v Leviciach – Katarína Čambálová, Viktória Štrbová, Diana Wurczerová – uskutočnili na Základných školách vo Veľkom Ďuri, Kalnej nad Hronom a Kozárovciach zážitkové vzdelávanie v oblasti prvej pomoci pri drobných alebo väčších poraneniach pod názvom „Pomoc v detských rukách“. Vzdelávania sa zúčastnilo približne 240 žiakov, ktorí si mohli vyskúšať ošetrenie zlomenej ruky, či nohy, vyvrtnutého členka, oškreniny, odreniny a iné. Na záver všetci žiaci výtvarne stvárnili, ktoré informácie či zážitky boli pre nich najzaujímavejšie a občerstvení chutnými pagáčikmi odchádzali z podujatia obohatení nielen o zaujímavé vedomosti a zručnosti, ale aj o trojcípu šatku, či medovník v tvare kríža – symbolu prvej pomoci.

 

 


Na podujatí spolupracoval Slovenský Červený kríž, Územný spolok Levice . Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2 – ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, opatrenie 2.1. podpora ďalšieho vzdelávania.

 

fotogaléria

 

http://www.leviceonline.sk/spolocnost/ostatne/pomoc-v-detskych-rukach