Partneri portálu: 
 
 
 
Foto, film, výtvarná tvorba

 

Ciele našej práce sú: Usmerňovať poradenskou, metodickou a inštruktážnou činnosťou odborné vzdelávanie a tým podporovať súčasné trendy v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, súťažami a prehliadkami aktivizovať deti, mládež a dospelých k sebarealizácii naplnenia svojich aktivít vo voľnom čase.

 

V oblasti fotografie a výtvarného umenia pre širokú verejnosť organizujeme výstavy, tvorivé dielne, súťaže a stretnutia amatérov s profesionálnymi umelcami Okresnými detskými a mládežníckymi súťažami chceme iniciovať deti a mládež k zamysleniu sa nad aktuálnymi témami dneška, ako sú: prevencia kriminality a drogových závislostí.

 

Viac informácií nájdete v jednotlivých podsekciách.