Partneri portálu: 
 
 
 
Úvod / profil

 

 

 

Upozornenie:

Táto stránka slúži od 20.12.2017 už len ako archív a nový obsah na ňu pribúdať nebude. Ak máte záujem o aktuálne informácie, nájdete ich na adrese roslevice.sk

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS)

 • je kultúrno-vzdelávacia organizácia
 • je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou
 • riadi sa Zriaďovacou listinou a Zákonom 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti (odkaz)
 • územne pôsobí v obciach a mestách okresu Levice (zoznam obcí okresu Levice)
 • sídli na internáte Strednej priemyselnej školy v Leviciach
 • má osem zamestnancov
 • organizuje podujatia
 • uchádza sa o získanie financií z rôznych grantov

hlavné poslanie

 • vyhľadávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby
 • prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín
 • vychovávať umením a k umeniu
 • rozvíjať záujmovú činnosť
 • vzdelávať
 • napomáhať sociálnej prevencii

naša činnosť

Pripravujeme a organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých.

 • na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni v oblasti výtvarnej tvorby, hovoreného slova, fotografie, filmovej tvorby, folklóru (hudba, spev, tanec) a divadla
 • workshopy: divadelné, výtvarné, fotografické, tanečné (folklór), remeselné
 • výstavy autorské a kolektívne
 • vzdelávacie podujatia, semináre, besedy
 • odborná/poradenská a metodická činnosť obciam, študentom, dobrovoľníkom
 • medzinárodné festivaly (cezhraničná spolupráca)
 • propagačná a edičná činnosť

Najvýznamnejšie podujatia ROS

 

medzinárodné /Levice:

 • Takí sme/This is us - 2007 – 2017, medzinárodný folklórny festival
 • Dni fotografie v Leviciach (DFLV) - 2007 – 2017, medzinárodný foto festival
 • Metodika výučby ľudového tanca - 2013 – 2017, medzinárodné tanečné workshopy (folklór)
 • Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - 2015 – 2017, medzinárodná konferencia (folklór)

krajské a celoslovenské:

 • Zimný foto workshop - 2007 – 2017, tvorivé dielne fotografické
 • Na scénu - 2012 – 2017, krajská súťaž neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, Kozárovce
 • Šaffova ostroha - 2011 – 2017, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (okres Levice)
 • Amfo - 2013 – 2016, celoštátna súťaž a výstava amatérskych fotografov, Levice

ostatné podujatia:

 • Kreatívne popoludnia (tvorivé dielne remeselné)
 • Workshopy pre deti a učiteľov materských škôl (tanec – folklór)
 • Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín (hovorené slovo)
 • Okresná súťaž Trojhlavý drak (detské divadlo)
 • Okresná súťaž Fest Tekov! (divadlo dospelých a divadlo mladých)
 • Komunikácia a vzťahy, Ženy v nás (sociálna/primárna prevencia)
 • Globálne vzdelávanie, Ľudské práva
 • Kyberšikana, Bezpečne v sieti
 • Okresná súťaž Čarovné pastelky (výtvarná súťaž pre deti materských škôl)
 • Letný foto workshop (tvorivé dielne fotografické)

a iné.....

 

Podujatia organizujeme predovšetkým v obciach okresu Levice, ale aj v prenajatých

priestoroch, keďže vlastné priestory nemáme.

 

 

3.3.2017 | Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

 


 

Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti