Partneri portálu: 
 
 
 
Hovorené slovo

 

Mladý moderátor 2009

 

 

  

                             REGIONÁLNA  PREHLIADKA  KRAJSKEJ  SÚŤAŽE
                           MLADÝ  MODERÁTOR
Dňa 14.októbra 2009 sa uskutočnila v spoločenskom dome v Tlmačoch-časť Lipník regionálna prehliadka súťaže MLADÝ MODERÁTOR.Súťaž je postupová,víťazi  postúpili na krajskú prehliadku do Nitry,ktorá sa uskutoční 22.októbra v priestoroch Krajského osvetového centra.
Prihlásilo sa a súťažilo 25 študentov v prvej kategórii,čiže od 15 do 18 rokov.Každý sa najprv odprezentoval v prvej disciplíne,čo bola interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd,nasledovala druhá disciplína,interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd,potom tretia disciplína-vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní do troch minút a napokon sa súťažiaci predstavili v moderovaní vlastnej relácie v trvaní dvoch minút.
Po súťaži zasadla porota a udelila tri miesta a dve čestné uznania.
Členovia odbornej poroty:
Mgr.Alžbeta Sádovská-riaditeľka ROS Levice
Alena Senešiová-riaditeľka MsKs Tlmače
Vanda Prandorfyová-novinárka Slovenská brána
Porota vyhotovila o priebehu súťaže písomný protokol,pred vyhlásením výsledkov vykonala so súťažiacimi odborný hodnotiaci seminár.
Porota hodnotila výslovnosť,úroveň dodržiavania pravidiel Slovenského jazyka,presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča,schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu a celkový prejav.

Výsledky:
1.miesto:RADOSLAV ŠEBO-SOŠ Levice
2.miesto:Viktória Krnáčová-PASA Levice
3.miesto:Martin Majer-PASA Levice
Čestné uznanie:Agneša Sleziaková-GYMNÁZIUM Šahy
                             Lucia Hasičová-SOŠ Ladislava Bielika Levice
Všetkým blahoželáme,a držíme palce!
Celoslovenské kolo SÁROVA BYSTRICA 2009 sa uskutoční 19.-20. Novembra 2009 v Banskej Bystrici.

 

 

Fotogaléria k podujatiu