Partneri portálu:















 
 
 
 
Hovorené slovo a dramatická tvorba

 

Hovorené slovo

 

Podporujeme neprofesionálne detské, mládežnícke recitačné kolektívy. Venujeme pozornosť mladým začínajúcim autorom, detským, mládežníckym a dospelým recitátorom, pedagógom, ktorých zaujíma umelecký prednes a chcú sa v tejto oblasti vzdelávať.

 

Ponúkame:

  • Postupové súťaže a prehliadky
  • Rozborové semináre
  • Tvorivé dielne a semináre

 

 

Dramatická tvorba

 

Podporujeme a odborne usmerňujeme detské, mládežnícke a dospelé divadelné súbory. Organizujeme festivaly a prehliadky v danej oblasti.

 

Ponúkame:

  • Postupové súťaže, prehliadky, festivaly
  • Tvorivé dielne a semináre Podujatia 2008: Gaudeamus Teatro!