Partneri portálu: 
 
 
 
Divadelné dielne

 

 

 

 

 

 JUMP and JUMP

 – pohybovo – divadelná dielňa

 

             9. – 10. – 11. októbra 2015 Kultúrny dom Starý Tekov

Pohybovo – divadelné dielne pod vedením lektorky Mgr. art. Márie Danadovej, tanečníčky, divadelníčky, performerky, ponúkli účastníkom nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu, emócie – prostredníctvom tela a pohybu. Cieľom tohto workshopu bolo učiť  sa rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu, využiť najširšiu škálu performatívnosti. Získať čo najširší a ucelený obraz o fyzickej práci, aby získané mohli následne praktizovať vo svojej ďalšej divadelnej práci. Výsledkom bolo vytvorenie a nájdenie výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore, nadobudnutie novej cesty javiskovej kreativity.

 

 


Prvá časť workshopu začala 9.10.2015 v Kultúrnom dome v Starom Tekove o 9.00 hod. príchodom účastníkov – šesť účastníkov z Ľudovej školy umenia v Trenčíne, traja účastníci z Ľudovej školy umenia v Leviciach, jeden účastník z Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, jedna účastníčka z dramatického krúžku zo ZŠ v Starom Tekove a jedna divadelníčka zo súboru SKOK v Bratislave.
Prvá dielňa bola zameraná technicky, lektorka pracovala s účastníkmi na javisku - venovali sa hľadaniu a vytváraniu výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore. Obed, večeru a ubytovanie mali účastníci zabezpečenú v Bažantnici v Starom Tekove. Obed začínal každý deň od 12.00 hod. do 13.00 hod., večera od 18.00 hod. do 19.00 hod. Raňajky mali účastníci zabezpečené v kultúrnom dome.
Dňa 10.10.2015 po raňajkách lektorka začala druhú časť workshopu. Druhá dielňa bola venovaná vzťahom medzi telami v jednom priestore a ich vzájomné ovplyvňovanie sa, telo vo vzťahu ku gravitácii a využitie zeme ako základnej podpory pre prácu s telom, práca s partnerom – od vnímania, načúvania telesných impulzov partnera na javisku.
Dňa 11.10.2015 v nedeľu nasledovala posledná časť, také zhrnutie predchádzajúcich dní – dielňa zameraná prakticky. Účastníci uplatňovali poznatky z technických častí na základe tematických zadaní, ktoré ich viedli k hlbšiemu pochopeniu fyzickej práce. Išlo o proces od improvizácie a vlastného hľadania, kontrolovaného, vedeného, podporovaného lektorkou až po tvorivý proces, ktorý vyústil do malej verejnej prezentácie, ktorá uzavrela a spojila koncentrovanú prácu týchto dní v dielňach.