Partneri portálu: 
 
 
 
Prehľad podujatí 2010

 

fotogaléria

 

 

fotogaléria

 

fotogaléria

 

 

ROS v Leviciach organizuje dňa 12.10.2010 o 9.00 v MŠ Kalinčiakovo podujatie pod názvom „Život okolo nás“ spojené s tvorivou dielňou. Podujatie priemeranou formu sprostredkuje škôkarom problematikuj príčin, súvislostí a možných riešení klimatických zmien na Zemi. Podujatie je venované Európskemu týždňu miestnej demokracie, ktorého hlavnou témou jem úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami.

 

video

 

ROS v Leviciach organizuje dňa 14.10.2010 o 12.25 na ŽS v Novej Dedine pre žiakov 6.ročníka podujatie pod názvom „Zelená planéta“. Podujatie je zamerané na pochopenie príčin, súvislostí a možných riešení problému klimatických zmien na Zemi. Podujatie je venované Európskemu týždňu miestnej demokracie, ktorého hlavnou témou jem úloha miestnych spoločenstiev v boji s klimatickými zmenami.

Podujatie bude nadväzovať a prehlbovať tému interaktívnej výstavy Klíma nás spája, ktorú ROS v Leviciach zorganizovalo pre žiakov regiónu Levíc v septembri 2009.

 

fotogaléria