Partneri portálu: 
 
 
 
Výtvarná tvorba

 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017

 

okresné kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

 

PRIHLÁŠKA (.doc)

 

 


 

 

 

 

VÝTVARNÉ KREÁCIE - PRIHLÁŠKA (.doc)

 

 


 

 

 

                  VÝTVARNÉ KREÁCIE – inšpirácie pre učiteľov výtvarnej výchovy
  
Vedeli by ste si predstaviť hodiny výtvarnej výchovy inak? Zaujíma vás ako? Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pozýva všetkých kreatívnych učiteľov výtvarnej výchovy inšpirovať sa inovatívnymi metódami, ktorými môžu a veríme, že aj zaujmú žiakov základných škôl.

Pripravili sme  5 odborných workshopov pre kvalifikovaných, aj nekvalifikovaných pedagógov výtvarnej výchovy, kde sa môžu inšpirovať novými výtvarnými technikami, ktoré budú následne vedieť aplikovať v praxi a urobiť z hodiny zážitkové vyučovanie.

 

Témy a termíny workshopov sú nasledovné:
4.10.2016 EMPAKETÁŽ – nový pohľad na zabalený objekt
18.10.2016 BODY ART I. – premena tváre + veľké figúry
8.11.2016 MRAMOROVANIE – obal na CD technikou mramorovania
22.11.2016 PERFORMANCE – vtiahnutie do akcie, oživené obrazy
6.12.2016 BODY ART II. – výtvarné hry, ruka ako výtvarný materiál

 

Stretnutia sa budú konať v Mládežníckom centre Kontakt v Leviciach, vždy v čase 14-16.00, pod vedením odbornej lektorky Mgr. Marcely Kotrášovej. Je potrebné sa vopred prihlásiť, nakoľko počet miest je obmedzený. Účasť na workshopoch je bezplatná. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Viac informácií a prihlasovanie: longauerova@roslevice.sk, 0918949539, http://www.roslevice.sk/.
 

VIDEO

 

 

 

 

 


 

Čarovné pastelky 2016

 

okresná postupová súťaž výtvarnej tvorivosti detí

(pre Materské školy v okrese Levice)

 

Uzávierka odovzdávania výtvarných prác - 11.11.2016

 

Bližšie informácie a pokyny (.pdf)

 

 

 


 

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 


 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR

Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Porota regionálneho kola: Vladimír Balko, akademický maliar, PaedDr. Gabriel Kosmály, Mgr.art. Renáta Vajdová

 

Zoznam diel postupujúcich na krajské kolo súťaže

Kategória A – autori vo veku 15 – 25 rokov

 

1.      miesto Nátália Zámbojová: Návrh jedálneho lístka – Bagetka (obraz + priloha)

2.      miesto Ľudovít Školník: 7. div sveta – Maják na ostrove Faros (obraz)

3.      miesto Samuel Petrovič: L-O-V-E (výrobok z dreva, z pňa stromu)

3.    miesto  Karin Reichertová: Lekno (objekt z preglejky)

 

 

Kategória B – autori vo veku 25 – 60 rokov

1.      miesto Zuzana Behúlová: Bargello (patchwork)

2.      miesto Dominika Forgáčová Miklóšová: Modlivka 3 (obraz)

3.      miesto Lucia Šišková: Rodinka (obraz)

Čestné uznanie Beata Zrubcová: Zrenička (obraz)

 

 

Kategória C – autori vo veku nad 60 rokov

        Čestné uznanie Gabriela Frečková: Orgovány, Pivónie s bielou ľaliou (2 obrazy)

 

 

Kategória D – autori nad 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.)

1.      miesto Terézia Píšiová: za kolekciu Simona Virginia, Kristína a les (2 obrazy)

 

 

V Leviciach, 7.4.2016, Helena Longauerová

 

Fotogaléria

 

 

 

 

propozície