Partneri portálu: 
 
 
 
Fotografia

 

FOTO TVORBA

 

Podporujeme záujem širokej verejnosti o fotografovanie, verejnou prezentáciou na výstavách a súťažiach vytvárame podmienky na vzájomnú konfrontáciu a zhodnotenie výsledkov tvorby z oblasti fotografie, filmu a videa.

 

PONÚKAME:

 

  • Pre neprofesionálnych fotografov ponúkame postupové súťaže
  • Semináre na jednotlivé témy z oblasti analógovej a tiež digitálnej fotografie
  • Autorské prehliadky a prezentácie tvorby pozvaných fotografov z celého Slovenska
  • Konzultácie a hodnotenia prinesených fotografií
  • Odborno-poradenská činnosť pri organizovaní výstav a výbere prác na tieto výstavy
  • Workshopy – tvorivé dielne v oblasti fotografie
  • Pravidelné stretnutia amatérskych fotografov v rámci fotoklubu
  • Metodicko-odborné podujatia
  • Prehliadky, súťaže, festivaly regionálne a medzinárodné
  • Organizovanie výstav – okresných aj medzinárodných - autorské aj kolektíne

 

 Krajská súťaž AMFO 2012 v Komárne - vernisáž, vyhodnotenie

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam autorov a ich fotografií, ktoré si môžete prevziať po telefonickom dohovore /0918 949 537/ na ROS Levice

 

zoznam fotografií