Partneri portálu: 
 
 
 
Profil verejného obstarávateľa

 

 

Profil verejného obstarávateľa:


Verejný obstarávateľ: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Sídlo: F. Hečku 25, 934 47 Levice
Štatutárny zástupca: Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Verejné obstarávanie pre rok 2014

 

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk
§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predmet zákazky

Zákazka z vecného hľadiska

Zákazka z finančného hľadiska

Oznámenia Výzvy

Žiadosť o súťažné podklady

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť

 

stravovanie Takí sme 2014

 

služba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

07.07.2014 do

09.00 hod.

Propagácia AMFO 2014 a Takí sme 2014

 

služba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

07.07.2014 do 09.00 hod.

 

ubytovanie Takí sme 2014

 

služba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

07.07.2014 do 09.00 hod.

 

Obrazová

produkcia

 

 

služba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

Výzva

príloha

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

14.04.2014 do 15:00 hod.

 

Tlačiarenské práce

 

služba

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

 Výzva,

príloha,

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

21.01.2014 do 10:00 hod.

 

Nákup tonerov

 

tovar

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z.

 Výzva,

príloha,

návrh zmluvy

SP sa neposkytujú-viď výzva na ponuku

 

21.01.2014 do 10:00 hod.

 

 

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

 

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

Cena bez DPH v EUR

Cena s DPH v EUR

Oznámenie o výsledku

stravovanie Takí sme 2014

Slovenský červený kríž ÚS Levice2.000,-2400,-8.7.2014
Propagácia AMFO 2014 a Takí sme 2014

 

Agripa s.r.o.

789,50947,408.7.2014

ubytovanie Takí sme 2014

Obchodná akadémia, Levice2.160,-2592,-8.7.2014

Obrazová

produkcia

Roman Németh Cwingy studio1.050,-1.050,-16.4.2014

Tlačiarenské práce

NEC ARTE, s.r.o.

3.134,-

3.760,80

22.01.2014

Nákup tonerov

ElektroLV, s.r.o.

3.496,-

4.195,20

22.01.2014