Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO 2010 Levice

     

 

 

Krajská súťaž amatérskej fotografickej tvorby

AMFO 2010 v Leviciach

 

V dňoch 18. A 19.6. 2010 usporiadalo Regionálne osvetové stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach 38. ročník  Krajskej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2010.
     AMFO  je celoštátna  postupová trojstupňová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové stredisko v Bratislave. Tento rok sme boli poctení  v Leviciach tým, že sme mohli usporiadať  túto prestížnu slávnosť fotografie. Z celého Nitrianskeho kraja sa k nám prihlásilo spolu 168 autorov a poslali  na ohodnotenie 391 fotografií a 10 multimediálnych prezentácií. Odborná porota - predsedníčka Mgr. Judita Csáderová – odborný pedagóg na Strednej škole S. Vydru v Bratislave, vyučuje fotografiu,  Mgr.art. Jana Hojstričová, ArtD., vedúca katedry fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave, Mgr. Jozef Sedlák, pedagóg – fotograf na VŠVU, Garik Avanesian, vydavateľstvo FotoArt  Praha /CZ/, a  Dr. Gabriel Kosmály, vedie odbor fotografický dizajn na SOŠ L. Bielika v Leviciach -  vybrala z nich a odporučila na postup do celoslovenského kola  237 fotografií a 9 multimediálnych prezentácií.
Hodnotnými cenami od firiem Epson, Zoner a Fotolab boli odmenení  víťazní autori.
      Súčasťou celej súťaže a   slávnostného  vyhodnotenia boli aj sprievodné podujatia  – hodnotiaci a rozborový seminár  a v sobotu workshop na tému Inscenovaný portrét – protiklady. Aj tu vznikli v prekrásnom areáli Tekovského múzea hodnotné a úžasné fotografie.

 

 

 


        „ Po mnohoročných fotografických a organizačných skúsenostiach, práve preto, že viem čo to obnáša, si veľmi vážim všetkých, ktorí okrem toho, že obdivujú tento úžasný jav, ktorý nám dala príroda v spojení s ľudskou vynaliezavosťou, sú ochotní venovať mu svoj čas, námahu, aj finančné prostriedky.
          Nie je to tak často, že sa okolnosti zbehnú tak priaznivo, ako sa zdá, že sa udialo pri tohtoročnom stretnutí nad fotografiami krajského kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Nadšenie pre fotografiu, ktoré vyvrcholilo poriadaním Dní fotografie v Leviciach, vytvorilo prostredie, kde sme sa, pozvaní členovia poroty,  radi pracovne stretli pri posudzovaní predložených prác. K vhodnej pracovnej atmosfére prispela starostlivá príprava usporiadateľov a očarenie krásou prostredia areálu levického hradu, kde sa konala podstatná časť podujatia. Tu, v  Tekovském moúzeu  je možné vidieť aj výsledky Krajského kola AMFO 2010. Treba vysloviť uznanie porozumeniu a spolupráci jednotlivých organizačných zložiek, ktoré toto podujatie umožnili.
          Zloženie členov poroty zaručilo objektívne posúdenie tak rôznorodého materiálu, ktorý súťažiaci predložili. Väčšinou došlo k jednoznačnej zhode v názoroch pri hodnotení fotografií, dochádzalo však aj k diskusiám, čo urobilo toto stretnutie o to zaujímavejším.
          Rada by som sa, asi trochu netradične, najprv prihovorila k tým, ktorých fotografie neboli vybrané. Naozaj nie je vždy dôležité zvíťaziť, ale je úžasné pestovať ušľachtilú záľubu, akou je fotografia, zdieľať ju s veľkým množstvom podobne zamilovaných. Niekedy to je len ozaj malý krok vpred, alebo bokom, ktorý vytvorí z fotografie takú, že je hodná pozornosti. Aj takéto stretnutia sú presne tým miestom, kde je možné si svoj názor overiť.
          K prácam, ktoré znesú porovnanie s vrcholnými dielami, ktoré vo fotografii vznikli, patrí svojou hlbokou ľudskosťou a prostým, veľmi pôsobivým výrazovým prostriedkom hĺbky ostrosti, séria fotografií Mira Nichtu - Otec.
          Od mladších potešil vtipný príbeh Zuzany Pustaiovej, živý záznam akcie Kristíny Bartfayovej, výtvarnosť objavená vo všedných nenápadných objektoch ( Strašiaci) Angely Kormanovej, či prostý motív, spomienka alebo predstava mnohých o vytúžených prázdninách v trocha nezvyčajnej kompozícii Plavca ( na spodnom okraji ) od Adama Zabáka.
         Neviem, či vzniká toľko dobrých fotografií aj vďaka organizačnej starostlivosti, alebo chuť organizovať podobné podujatia prichádza, lebo je tu toľko dobrých fotografií. Tak či onak, stojí to za to! “

        Judita Csáderová