Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

video z AMFO 2013 si môžete pozrieť tu

 

 

AMFO 

okresná súťaže amatérskej fotografie

 

V dňoch 14.3. – 21.3.2014 sa v Dome Matice slovenskej v Leviciach konala súťaž a výstava fotografií AMFO 2014.  Je to regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaž, vyhlásenej  Národným osvetovým centrom. Pripravilo ju Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Prihlásených bolo 69 fotografií od 32 autorov troch vekových skupín. Súťaž nebýva spravidla tematicky obmedzená, ale tento rok sa súťažiaci mohli prihlásiť aj do tematickej kategórie - VODA. Fotografie hodnotila dvojčlenná porota fotografov, profesionálov: Gabriel Kosmály a Daniel Brogyányi. Súťažiacim adresovali tieto slová: „Tento obrazový materiál sprostredkováva vaše imaginatívne zážitky, ktoré ste sa rozhodli zvečniť. Medzi týmito zábermi možno vzhliadnuť artefakty, ktoré posúvajú popisnú realitu do sféry snivej fantázie, rôznorodých pocitov, ktoré pôsobia na vnímateľa tvorivo nejednoznačne. A tu sa dá už hovoriť o tvorivej umeleckej fotografii, ku ktorej by sme mali smerovať. Pri výbere prác sme sa snažili vybrať práve takéto práce, ktoré posúvajú realitu do transformovanej výtvarnej sféry. Potešil nás mohutný vývinový vzostup autorky, ktorú sme ocenili hlavnou cenou súťaže, Ďalej akčné a hravé videnie mladšej generácie, naopak chýbali práce starších autorov.“ K výhre oceneným autorom zablahoželali a vyslovili nádej, že sa s mnohými prácami stretneme aj na celoslovenskom kole spomínanej súťaže, aj keď možno v pozmenenom poradí.“

 

 

 

CINEAMA - postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Slávnostné vyhodnotenie oživilo  premietnutie súťažných filmov, ktoré sú prihlásené do krajského kola celoštátnej súťaže CINEAMA 2014, venovanej filmovej tvorbe.

 

Výsledky okresného kola AMFO 2014:
 

 I. skupina - autori do 16 rokov, čiernobiela fotografia
1. Valentína Lavičková – Tvár jednoduchosti
2. Michaela Villemová – Plynutie času
3. Miroslava Janečeková- Poprepletený les

 

    I. skupina - autori do 16 rokov, farebná fotografia

1. Matej Chren – Silueta 1, 2
2. Sabína Naďová – Čarovno
3. Kitti Ertingerová - Night
Čestné uznanie Miroslava Ivanová - Streľba
Čestné uznanie Adrián Novotný – Smútok, Budapešť

 

II. skupina – autori do 21 rokov, čiernobiela fotografia
1. Viktória Vrábliková – Zo zadu - autoportrét
2. Pavol Václavik – Hra života
3. Gabriela Wáczlawová.- Temnota 1, 2
Čestné uznanie  Natália Trníková – kolekcia fotografií

 

II. skupina – autori do 21 rokov, farebná fotografia
1. Terézia Ličková – Pastierka 1,2
2. Niko Kotlár- Svetelná show, Komunikácia
3. Diana Hudecová.- Marcela
3. Pavol Václavik – Fontána života

 

III. skupina, autori nad 21 rokov, čiernobiela fotografia
Hlavná cena súťaže AMFO Levice: Kristína Čásarová – kolekcia tvorby

 

III. skupina, autori nad 21 rokov, farebná fotografia
1. neudelené
2. Zuzana Brzová - Kolekcia
3. Mária Šuleková – Bez názvu

Tematická kategória – VODA
1. Mária Šuleková – kolekcia fotografií
2. Adrian Novotný - Dubai
3. neudelené
Čestné uznanie - Patrícia Múdra – Voda – kaskáda, Voda – zamrznutá príroda

 

 

Prihlásené filmy do súťaže CINEAMA 2014:

 

Michaela Jančová / Katarína Virágová  -   Reinterpretácia ´68

( Nebuďme ľahostajní k histórii)
Jakub Arpáš, Sebastián Pavlis, Bibiána Hudáková -  Narušený videoklip
Bibiána Hudáková – Modifikácia
Sebastián Pavlis - Cesta života

 

Všetky fotografie prihlásené do súťaže, tak aj filmy postupujú do krajských  kôl v Komárne a Nových Zámkoch.

 

 

fotogaléria k podujatiu