Partneri portálu: 
 
 
 
Príprava rovesníckych aktivistov

Tento program prebieha v Leviciach už 4. školský rok. Prvý rok spolupracujú stredné školy s ROS.

 

Programu sa zúčastňujú študenti stredných škôl :

Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7, Gymnázium A. Vrábla, Stredná priemyselná škola, Stredná poľnohospodárska škola a služieb vidieka. Študenti sa stretávajú 1 krát do mesiaca v ICM Levice.

 

Lektorky Mgr. A. Meszárošová, Ing. M. Frajtová si pripravujú tréning na rôzne témy napr.: sebapoznanie, komunikácia, empatie, riešenie konfliktov. Formou simulačných cvičení a rozhovorov študenti získavajú lepšiu orientáciu v jednotlivých problémoch. V rozvíjaní komunikačných zručností pokračujú aj na svojich školách. Pripravujú si rovesnícke aktivity pre svojich mladších spolužiakov. /Napr. : Význam neverbálnej komunikácie v živote. Študenti SOŠ Pod amfiteátrom 7 pre žiakov prvých ročníkov /.