Partneri portálu: 
 
 
 
Podujatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 23. marca podvečer sa konala v Kultúrnom dome v Podlužanoch

KRAJSKÁ SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

 

„ŠAFFOVA OSTROHA 2013“

 

Organizátorom podujatia boli Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Obec Podlužany a Nitriansky samosprávny kraj. Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku. Odborným garantom a vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.


Divákov, folkloristov z celého kraja a účinkujúcich v Podlužanoch privítala starostka obce Ida Kováčová. Prehliadku uvádzala Ria Meszárošová.
Výkony tanečníkov hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Mgr. art. František Morong, členmi boli Mgr. art. Agáta Krausová ArtD., Mgr. art. Barbora Morongová PhD., Bc a Ing. Slavomír Ondejka. Tanečníkov sprevádzala Ľudová hudba Gereben zo Želiezoviec a jej hostia Matej Szabó a Jakub Líška.

Na súťaži zaznamenali úspech tanečníci z nášho okresu a najmä členovi Detského a mládežníckeho súboru Kincső zo Želiezoviec.

 

V kategórii B (improvizácia podľa premietaného archívneho záznamu, od 16 rokov, voľná kategória) vyhrala dvojica Rebeka Németh – Bence Zsombor Juhász, DaMFS Kincső Želiezovce - Tanec podľa archívneho záznamu z roku 1966, Tvrdošovce, získali zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku.

V kategórii D (deti 12 -16 rokov) Eszter Németh - Dávid Horváth, DaMFS Kincső Želiezovce - Párový tanec z Gemera, zo Silicskej Brezovej - získali zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku.
V kategórii N (tanečníci nad 60 rokov – nesúťažná kategória) predviedol Miroslav Švec, Vráble, Verbunk z Vrábel .

 

V kategórii C (voľný výber 16-60 rokov): Veronika Angletová a Jakub Oťázik, FS Vatra Tlmače - Palotáš a Frišška, získali strieborné pásmo.
Krisztián Zsiga, DaMFS Kincső Želiezovce - Verbunk z Podzoboria, zlaté pásmo 2. miesto s odporúčaním poroty na celoslovenskú prehliadku,
Angelika Bankházyová – Karol Baranyai, FS Bokréta Kamenín, Párový tanec z Kamenína

 

strieborné pásmo,
Tamás István Volter, DaMFS Kincső Želiezovce - Pastiersky tanec z Gemera

 

- zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku, Nikola Lebocová - Peter Lukáč, FS Rozmajrín Podlužany - Tanec mladého zaťa a mladej nevesty zo Starého Tekova, bronzové pásmo,
Dániel Csicsman, DaMFS Kincső Želiezovce -Verbunk z Medzibodrožia,

 

zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku.
V kategórii Z (zahraniční účastníci – hostia celoslovenskej prehliadky) vystúpili Beatrix Tóth a Sándor Juhász, Tanečné divadlo Honvéd Budapešť, Maďarská republika.
Kým porota zhodnotila súťažiacich, obecenstvu sa predstavili tanečníci domáceho folklórneho súboru Rozmajrín s kultúrnym programom Svadba.
Celoslovenská prehliadka sa uskutoční 24. až 26. mája 2013 v Dlhom Klčove.KRAJSKÁ SÚŤAŽ SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI

S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

ŠAFFOVA OSTROHA 2013

23.3.2013 Dom kultúry v Podlužanoch

Výsledky

1. Kategória B /improvizácia podľa premietaného arch. záznamu, od 16 rokov, voľná kategória/
Rebeka Németh – Bence Zsombor Juhász, DaMFS Kincső Želiezovce
Tanec podľa archívneho záznamu z roku 1966, Tvrdošovce

zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku


2. Kategória D /deti 12 -16 rokov/

Eszter Németh - Dávid Horváth, DaMFS Kincső Želiezovce Párový tanec z Gemera zo Silickej brezovej

zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku

3. Kategória N /tanečníci nad 60 rokov – nesúťažná kategória/
Miloslav Švec, Vráble
Verbunk z Vrábel

4. Kategória C /voľný výber 16-60 rokov/
- Veronika Angletová – Jakub Oťázik, FS Vatra Tlmače
Palotáš a Frišška

strieborné pásmo

-Krisztián Zsiga, DaMFS Kincső Želiezovce
Verbunk z Podzoboria

zlaté pásmo 2. miesto s odporúčaním poroty na celoslovenskú prehliadku

-Angelika Bankházyová – Karol Baranyai, FS Bokréta Kamenín
Párový tanec z Kamenína

strieborné pásmo

-Tamás István Volter, DaMFS Kincső Želiezovce
Pastiersky tanec z Gemera

zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku

- Nikola Lebocová - Peter Lukáč, FS Rozmajrín Podlužany
Tanec mladého zaťa a mladej nevesty zo Starého Tekova

bronzové pásmo

- Dániel Csicsman, DaMFS Kincső Želiezovce
Verbunk z Medzibodrožia

zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku


5. Kategória Z /zahr. účastníci – hostia celoslovenskej prehliadky/
Beatrix Tóth – Sándor Juhász, Tanečné divadlo Honvéd Budapešť Maďarská republika


Súťažiacich tanečníkov sprevádzala ĽH Gereben zo Želiezoviec a jeho hostia: Matej Szabó a Jakub Líška.

 

 

 

 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc!

V čase, keď je nastolená otázka: či tradície, ako očakávanie a zvyky Veľkej noci ešte majú zmysel?- usporiadalo Združenie rodičov pri ZŠ s VJM v Želiezovciach v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach dňa 27. marca 2013 v priestoroch školy zaujímavé podujatie. Pedagógovia, rodičia a remeselníci sa zhodli v odpovedi: Veľká noc je v tomto iná. Tradícia jednoznačne víťazí aj medzi internetovou generáciou. Do školy na pozvanie predsedníčky združenia rodičov Ing. arch. Andrey Puksovej prichádzali ľudové remeselníčky. V tradičnom duchu všetko prebiehalo podľa očakávania – deti sa v tvorivých dielňach pod dohľadom majstrov venovali čipkárskemu umeniu, či maľovaniu kraslíc. Ani marcový sneh a mráz nevyhnal tradičnú veľkonočnú prezentáciu ľudových výrobkov.
Darinu Kassaiovú poznajú nielen v okrese Levice. No teraz nie ako folkloristku, harmonikárku folklórnej skupiny, ale remeselníčku v tvorivej dielni. Využíva tradičné farby Veľkej noci, nespočetné techniky od klasickej voskovej, cez oblepovanie šúpolím, drôtikovanie, maľovanie, až po prácne ručné dierovanie kraslíc. Jej krásne veľkonočné ozdoby objednáva aj ÚĽUV Bratislava.
Svoju skúsenosť pridala aj Viktória Néveriová, ktorá tentoraz svoje vitrážne umenie zamenila na farbenie figúrok. Je to umelecká tvorba inšpirovaná tradíciou. Maľovanie bolo pre deti úžasným experimentom. Nešlo o to, aby vytvorili krásny obrázok, ale o hru s farbami. Najviac ich bavilo vytvárať farebné stopy, miešať farby a skúmať rôzne štetce a štruktúry farieb.
Kreatívny kurz – základy paličkovania viedla Veronika Angletová. Snaží sa tvoriť tak, aby neopúšťala korene. Ľudovou kultúrou je natoľko ovplyvnená, že v nej prebúdza nové nápady a inšpirácie. Tradičné ľudové remeslo ju fascinuje. Podľa jej slov paličkovanie je neskutočne náročná práca, ale pokiaľ to človeka baví, tak je to na výrobkoch vidieť. Vyrába odlišné, netradičné veľkonočné ozdoby a dekorácie, ktoré sú takpovediac trvácne.
Niektorí ľudia tradície odmietajú, iní ich obdivujú. Dekoračné predmety na Veľkú noc nedotknuteľnou tradíciou? Áno aj nie. Mladá generácia ich nerešpektuje otrocky, ale s úctou. Napokon, tí, čo tvoria, vedia najlepšie oceniť kumšt majstrov starých techník. V tvorivých dielňach deti ale aj učitelia našli inšpiráciu a motiváciu pre plnohodnotnejšie a krajšie strávený čas, spôsob, ktorý dieťa vedie k samostatnosti a k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, ktorý ho vedie k úcte k druhým ľuďom a veciam okolo seba, k láske k ostatným aj k sebe. Zbierajú námety na domácu výrobu krásnych pomôcok a na rôzne aktivity, ktoré deti zabavia a pritom ich budú aj rozvíjať, pretože dobrých nápadov nie je nikdy dosť.

Kultúra – Hodnota – Zmena v tanečnom umení,

v pedagogike a vo výskume tanca.
Odborné semináre pre tanečníkov

a vedúcich folklórnych súborov


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v roku 2012 usporiadal cyklické stretnutia, ktoré sa konali v rámci vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych kolektívov. Pomocou pozvaných lektorov si osvojili metodiku vyučujúcu na VŠTÚ v Budapešti - ktorá je svetovo uznávanou školou v rámci odboru Pedagóg ľudového tanca. Semináre boli výnimočným podujatím, ktoré svojím obsahom napĺňali roky chýbajúcu edukáciu metodického prístupu tanečného pedagóga ľudového tanca. Výučba metodiky Istvána Molnára, obohatené o dlhoročné skúsenosti vynikajúcich erudovaných lektorov, vyštudovaných pedagógov ľudového tanca, bol pre každého obrovským prínosom. Tí, ktorí sa rozhodli pre tieto školenia, absolvovali 8 dvojdňových stretnutí (kurz prebiehal v sobotu a v nedeľu od ranných hodín s prestávkami až do neskorých večerných hodín). Nakoľko financie na seminár sme získali z grantového programu MK SR a ÚV SR, do projektu sa mohli zapojiť záujemcovia z celého Slovenska . Séria tvorivých víkendov kreatívnej a konštruktívnej práce s lektormi dlhoročnou praxou, skúsenosťami a úspechmi ako boli Mgr.art. Silvester Sikentáncz, Rita Furiková a Szabolcs Lengyel z Budapešti, Mgr. Art. Stanislav Marišler ArtD. umelecký riaditeľ SĹUK z Bratislavy a v neposlednom rade lektorka/tlmočníčka Mgr.art. Agáta Krausová ArtD. zabezpečili pre tieto stretnutia množstva priaznivcov, aktívnych interpretov a samotných tvorcov scénických foriem hudobného a tanečného folklóru. Práve tento aspekt zohral dôležitú úlohu pri voľbe tém odborných seminárov. S cielene vybranými prispievateľmi ponúkali sme možnosť získať cenné informácie o hudobno-tanečnom folklóre na Slovensku a odpovede na problematické, často kladené otázky týkajúce sa jeho scénického spracovania.
Semináre boli pre účastníkov aj nesmierne príjemným priateľským stretnutím. Stretnutím teamu mladých ľudí, ktorí milujú ľudovú kultúru, folklór, ľudový tanec...Dni plné konštruktívnej práce, ktorá napriek fyzickej i psychickej námahe nabíja obrovskou energiou, a večery tanečných domov, výbornej zábavy, priateľstva ľudí, ktorých spája spoločná láska k tancu...zábave...spevu...ľuďom. Množstvo získaných vedomostí a postupov všetkým už teraz veľmi pomáha v pedagogickej práci. Výborná organizácia, skvelé priestory na cvičenie i bývanie - v spolupráci s Mestom Želiezovce, a internátom Spoločnej odbornej strednej školy v Leviciach- milý a priateľský prístup organizátorov, to všetko napomáha k skvelému pocitu chuti učiť sa ďalej. Veríme, že bude možné vydať i textový či audiovizuálny materiál z tohto výnimočného podujatia, ktorý bude slúžiť ako príkladný metodický materiál pre pedagógov ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch a na školách.


Dramaturgia a tematické zameranie jednotlivých stretnutí bolo koncipované tak, aby semináre svojím obsahom:
1. poskytli účastníkom informácie z oblasti výuky ľudového tanca, hudby a spevu, z oblasti metodológie tanca a choreografického umenia
2. reflektovali najpálčivejšie problémy, ktoré súvisia s momentálnym obdobím scénického folklorizmu na Slovensku – obdobím veľkej rôznorodosti v prístupoch k spracovaniu tanečného folklóru.
Našim cieľom bolo: - pomenovať a analyzovať problematické javy z viacerých možných uhlov pohľadu, vecne k nim zaujať stanovisko na základe aktuálnych odborných poznatkov z oblasti etnomuzikológie, etnochoreológie, choreografie.
- kontaktovať záujemcov o folklór, prezentovať a šíriť najnovšie informácie o dianí v tejto oblasti, o aktuálnom výskume tradičnej kultúry a aktivitách, ktoré napomáhajú záujemcom udržiavať priamy kontakt so súčasným ľudovým umením.
Aj v roku 2013 pokračujeme v organizovaní odborných seminárov Kultúra –Hodnota -Zmena v tanečnom umení, v pedagogike tanca v rámci vzdelávacích seminárov ROS Levice . Formou víkendového školenia sa konajú od decembra 2012 na Internáte SOŠ Pod amfiteátrom v Leviciach. Lektorom je Mgr.art. Peter Lévai PhD., vysokoškolský pedagóg, odborný pracovník z Vysokej školy tanečného umenia z Budapešti, prekladateľkou/lektorkou Mgr.art. Agáta Krausová ArtD. vysokoškolský pedagóg z Etnologickej katedry z UKF z Nitry. Zameranie seminára sa rozdeľuje na tieto témy:

- rozvoj pohybu hravým spôsobom
- zavedenie nových didaktických foriem
- budovanie nových návykov, zručností a ich perspektíva
- expresívne tendencie v tanečnej pedagogike detských hier a ľudového tanca
- príprava a štruktúra nácvikov
- analýza archívnych záznamov a ich reprodukcia.
Ponúkam Vám aj ako pomoc k príprave kolektívov na súťažné prehliadky v roku 2013. Zároveň je to aj príprava pre prihlásených účastníkov /- ktorý sú od Bratislavy až po Sninu v počte 38 / na akreditovaný intenzívny kurz v tanečnej antropológii a tanečnej folkloristike, ktorý sa bude prebiehať od septembra a končí sa záverečnými skúškami v novembri 2013. Termíny seminárov sú: 23.-24.2.2013, 16.-17.3.2013, 30. 3. 2013 cestujeme spoločne do Budapešti na Celoštátny tanečný dom , ktorý sa koná v Aréne 20.-21.4.2013, 11.-12.5.2013 a 5.-6.6.2013. Účastníci /záujemcovia o odborné semináre organizované ROS Levice sú z nasledujúcich folklórnych kolektívov:
Folklórny súbor Šiňava Snina,
Detský folklórny súbor Klások Podbrezová,
FS Vatra Tlmače,
FS Csemadok Kolárovo,
DFS Tekovanček Starý Tekov,
DFS Verešvarenček Červeník,
DFS Matičiarik Banská Bystrica,
DFS Železiarik Košice,
FS Hornád Košice,
FS Váh Liptovský Mikuláš,
FS Vranovčan Vranov nad Topľou,
FS Gymnik Bratislava,
FS Sľuk Bratislava,
DFS Čečinka Bratislava,
UFS Mladosť Banská Bytrica,
FS Jur nad Hronom
Tanečná skupina Partia Bratislava,
NOC Bratislava
Katedra etnológie a etnomuzikológie UKF Nitra,FS Vajdovci Košice,
FS Trnafčan Trnava
ZUŠ Liptovský Hrádok
KMAF Košice,
SZUŠ Vlada Urbana Košice,
DFS Iskerka ZUŠ Brezová pod Bradlom
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš.
Nakoľko záujemcov je veľa, preto účasť je limitovaná.
Kontakt:
Estera Juhászová, metodička folklóru ROS Levice
e-mail: juhaszova@roslevice.sk, lanc.lanc.eszterlanc@gmail.com
tel. č.: 0918 949 538

Šaffova ostroha 2013 - prihláška

Šaffova ostroha 2013 - organizačný poriadok

Organizačný poriadok DFF 2013

DFS Kalamajka 2013 - prihlaska