Partneri portálu: 
 
 
 
Šaffova ostroha

Súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci


ŠAFFOVA OSTROHA 2009

 

Cieľom súťaže bolo oboznámiť verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi. Podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca s rešpektom a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom a podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu.
Súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha nesie svoj názov po vynikajúcom tanečníkovi, ľudovom rozprávačovi, spevákovi Jurajovi Šaffovi z Dlhého Klčova.
Do krajského kola sa prihlásili tanečníci z FS Vatra Tlmače, MFS Kincső zo Želiezoviec, spolu 8 párov.
Väčšina z nich prezentovala tance zo svojho domáceho prostredia, ale prehliadky sa zúčastnil aj pár z MR v nesúťažnej kategórii F. Najbohatšia bola kategória G - deti odi 12 do 16 rokov. Porota hodnotila tanečné, ale aj výrazové prevedenie tancov, pochopenie tanca tanečníkmi, výber tanečného materiálu. Po súťaži sa konal rozborový seminár so všetkými zúčastnenými. Do celoslovenského kola porota v zostave: Mgr. Peter Obuch FF Nitra , Mgr. art. Barbora Skraková-Morongová MK SR Bratislava a Dr. Stanislav Dúžek Bratislava, na postup odporučila nasledovné páry:

 

Kategória C: Igor Hajdučík a Veronika Angletová, FS Vatra Tlmače

 

Kategória F: Veronika Takács a Sándor Juhász, SĽŠT, Fót, MR

 

Kategória G: Tomáš Volter a Sára Orsolya Kovátsová, MFS Kincső Adam Kovacs a

Alexandra Batárová, MFS Kincső.

 

Celoslovenské kolo sa uskutoční 30.-31. mája 2009 v Dlhom Klčove. Postupujúcim blahoželáme.

 

Podujatie vo fotogalérii