Partneri portálu: 
 
 
 
Filmová tvorba

Podporujeme záujem širokej verejnosti o fotografovanie a filmovanie, verejnou prezentáciou na výstavách a súťažiach vytvárame podmienky na vzájomnú konfrontáciu a zhodnotenie výsledkov tvorby z oblasti fotografie, filmu a videa.

 

 

Ponúkame

 

 

  • postupové súťaže pre neprofesionálnych fotografov
  • postupovú súťaž pre neprofesionálnych tvorcov filmov a videofilmov
  • odborné, rozborové semináre a konzultácie
  • tvorivé dielne z oblasti fotografovania a filmovania
  • stretnutia 1x mesačne vo fotoklube
  • výstavy:

                 o    autorské

                 o    kolektívne

 

 

pripravujeme: CINEAMA 09 (info v sekcii PROPOZÍCIE)