Partneri portálu: 
 
 
 
Vianoce na hrade

 

Vianoce na hrade 2010

 

Po celom roku plnom povinností a každodenných starostí nám klope na dvere vianočný čas. Čas, kedy sa ľudia snažia byť k sebe viac milší, ústretovejší a štedrejší ako počas všedného roka. Čas, ktorý ukrýva v sebe hlboké posolstvo nádeje, lásky, pokoja a pocit vzájomnej spolupatričnosti. V tomto duchu  pripravili pracovníci Regionálneho osvetového strediska v Leviciach v spolupráci s Červeným krížom /ÚzS SČK/ v Leviciach a Tekovským múzeom, dňa 11. decembra 2010 podujatie Vianoce na hrade.
Nádvorie hradu nášho mesta sa už po štvrtýkrát zaplnilo sviatočnými melódiami a vystúpeniami malých i dospelých umelcov – amatérov. Pripravili a prežili sme pokojný a radostný predvianočný deň.  

    

       Po úvodnom  príhovore poslanca NSK Ing. Štefana Mišáka bol slávnostne rozsvietený stromček a vianočnú atmosféru na nádvorí hradu umocnila príjemná hudba. O otvorenie kultúrneho programu sa postarali klienti Domova sociálnych služieb v Krškanoch, ktorí nám spevom navodili  čarovnú atmosféru Vianoc. Folkloristi z celého  okresu  sa dostavili do areálu Tekovského múzea  aj napriek  zlým poveternostným podmienkam,  predviedli profesionálny výkon, čím prispeli k zvýšeniu úrovne podujatia. Nadšenci z kozárovskej mužskej speváckej skupiny Matičiar a folklórnej skupiny Konopa nás zaviedli „Na jarmok“, Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec zavinšovali spolu s členkami folklórnej skupiny Hrončan a členovia Detského folklórneho súboru Nádas z Farnej zatancovali tance z Podzoboria a Gemeru, hoci počas celého  ich vystúpenia husto snežilo.

 

 

 


 

 

     Detský súbor Vinička zo základnej školy na Vinohradoch sa pod vedením pani učiteľky Adriany Cucorovej predstavil s koledami pri stromčeku.
Na nádvorí nechýbali ani remeselné stánky s predajom ľudovoumeleckých výrobkov. Remeselníci ponúkali svoje výrobky, darčekové predmety, vianočné ozdoby, sviečky, oblátky... Ponúkali  aj kapustnicu, varené víno a punč. Ani tento rok nemohol chýbať Živý Betlehem  v podaní študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, ktorí  nám priblížili históriu vzniku blížiacich sa vianočných sviatkov, asi najviac očakávaných udalostí v roku. V koncertnej sále  - v Rozprávkovom svete boli  premietané  rozprávky a v krbovej miestnosti Klub zdravých materských škôl v Leviciach pripravil pre deti tvorivé dielne. Bola vytvorená modelová situácia rodinného kruhu najbližších, kde pani učiteľky zapojili návštevníkov  aj do vianočných príprav. Výťažok z podujatia  bude venovaný Klubu zdravých materských škôl pri ÚzS SČK v Leviciach.

   

    Za vynaložené úsilie pri zabezpečovaní tohto podujatia patrí úprimné poďakovanie všetkým organizátorom a účinkujúcim .

 Čo zaželať v závere roka? Veľa zdravia  a šťastia, aby sme takto o rok mohli konštatovať, že naša snaha o organizovanie takého podujatia ako sú Vianoce na hrade bola úspešná. Pripravme sa a prežime pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky!

                                                                                                   Ester Juhászová