Partneri portálu: 
 
 
 
Kurz písania projektov I., II.

 

Kurz písania projektov I. a II.

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach realizuje 8.2. a 1.3. 2010, v čase od 8,00 – 16,00 hod. v ICM Kontakt na ul. Kasárenská 6 v Levice Kurz písania projektov. Toto vzdelávacie podujatie je určené učiteľom, študentom, mimovládnym organizáciám, širšej verejnosti – všetkým subjektom, ktoré sa chcú uchádzať o finančnú podporu z rôznych grantových mechanizmov.
Cieľom kurzu je nielen naučiť účastníkov napísať dobrý projekt, ale aj monitorovať progres projektu, robiť základnú evaluáciu a základný finančný manažment projektu.
Kurz je rozdelený na dve časti, pričom prvá časť bude venovaná tvorbe podrobnej osnovy dobrého projektu a druhá časť rozboru vlastných projektov účastníkov.

 

 

Účastníci sa naučia základnú projektovú terminológiu, základné princípy tvorby projektov, ako sú stanovenie si cieľa, plán aktivít, tvorba rozpočtu, indikátory, tvorba rámcovej logickej matice. Každý krok bude prezentovaný na konkrétnych príkladoch úspešných projektov CEEV Živica. Lektorom kurzu je Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica (CEEV Živica). Lektor má bohaté skúsenosti v  oblasti rozvoja komunikačných schopností, tímovej spolupráce, kreativity, tvorivého riešenie problémov, rozvoja osobnosti , je autorom niekoľkých úspešných projektov.
Počas kurzu budú účastníci pod vedením lektora vytvárať spoločnú príručku „Ako vytvoriť kvalitný projekt“, ktorú im po absolvovaní kurzu lektor zašle e – mailom. 
Kurz je bez účastníckeho poplatku. Počet účastníkov kurzu je obmedzený. Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť na stránke http://www.roslevice.sk/, zasielajte ju na adresu ROS Levice, Fr. Hečku 25, 934 47 Levice alebo na doleuvedenú mailovú adresu.
Tešíme sa na vašu účasť.
Kontakt:
Ing. Helena Longauerová
Telefón: 0918949539, 0366318744
E-mail: h.longauerova@gmail.com