Partneri portálu: 
 
 
 
Podujatia

 

 

Šaffova ostroha 2014 v Rybníku

 

V obci Rybník sa organizovala 12. apríla 2014 krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou pod názvom Šaffova ostroha 2014. Realizátorom, odborným a organizačným garantom súťaže bolo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Cieľom súťaže bolo podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu, podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a jeho kvalitnému scénickému spracovaniu, zoznamovať verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako aj s najhodnotnejšími interpretačnými výkonmi. Ako prvý vystúpil so svojim programom DFS Kolovrátok z Rybníka. Predniesli pásmo piesní a tancov, ktorým odprezentovali svoju lásku k folklóru, čim zaujali každého diváka v hľadisku. Súťažilo sa v kategóriách D (deti 12-16 rokov), kategórii C (voľný výber 16-60 rokov) a v kategórii B (improvizácia podľa premietaného archívneho záznamu, od 16 rokov), voľná kategória. Do súťaže sa zapojili tanečníci DaMFS Kincső zo Želiezoviec, FS Bokréta z Kamenína, FS Praslica z Kozároviec, FS Pásztortűz yo Štúrova, FS Ponitran z Nitry a súťažiaci z Katedry etnológie a folkloristiky UKF Nitra. Súťažiacich – tanečníkov sprevádzala ĽH Gereben zo Želiezoviec a jej hostia. Postupovú súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorá určila postupujúcich na Celoštátnu súťažnú prehliadku Šaffova ostroha 2014, ktorá sa koná 24. - 25.mája v Dlhom Klčove. Výsledky súťaže:
Kategória B /improvizácia tanca podľa archívneho záznamu/
zlaté pásmo - s postupom do celoslovenského kola: Miklós Szabó UKF FF Nitra
Martina Takácsová a Peter Hrabovský FS Ponitran, Nitra
Kategória D /deti od 12 do16 rokov/
zlaté pásmo: Kristína Petrovicsová a Mátyás Puksa DFS Kincső, Želiezovce
zlaté pásmo - s postupom do celoslovenského kola: Bianka Hutaiová a Miklós Riedly DFS Kincső, Želiezovce
Kategória C /tanečníci od 16 do 60 rokov/
strieborné pásmo:
Marcela Furdová a Peter Furda FSk Praslica, Kozárovce
Orsolya Baranyaiová a Csaba Baranyai FS Bokréta, Kamenín
Tímea Márkusová a Norbert Márkus FS Pastiersky oheň, Štúrovo
zlaté pásmo - s postupom do celoslovenského kola:
Réka Dubová a Dávid Horváth MFS Kincső, Želiezovce
Po vystúpení súťažiacich na javisku predviedli svoj spevácky talent Ivana Šrámeková a Natália Bandziová. Záver programu patril speváckej skupine Krivín.. Po vyhlásení výsledkov nasledoval odborný rozborový seminár pre účinkujúcich tanečníkov. Krajskú postupovú súťažnú prehliadku finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne pre deti z MŠ

 

V prvých januárových dňoch 23.  a 24. sa uskutočnili dve podujatia pre tých najmenších: folklórne  workshopy  detských  hier  pre deti a pedagogických pracovníkov materských škôl, v Dome kultúry v Jure nad Hronom - s účasťou MŠ z Jura nad Hronom, z Mýtnych Ludán a zo Šaroviec, v Dome kultúry obce Keť za účasti detí z MŠ Keť, Veľké Ludince a z nižších ročníkov Základnej školy cirkevnej v Keti.Kým v tvorivých dielňach sa vytvárali krásne práce detí pod dohľadom ľudových remeselníkov, pani učiteľky strávili čas na rozborovom odbornom seminári s našimi stálymi lektorkami, s Erikou Bernáthovou, učiteľkou MŠ a tanečnou pedagogičkou DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša a Mgr.art. Agátou Krausovou, ArtD., profesorkou etnologickej katedry UKF Nitra.Vďaka patrí za spoluprácu starostkám obce Helene Valentovej z Jura nad Hronom  a Irene Mikusovej z Keti, ďalej sa chcem poďakovať za výborné zorganizovanie nášho podujatia Gizele Fűriovej z Jura nad Hronom a riaditeľke ZCŠ Valérie Bohákovej z obce Keť.

 

 

fotografie si môžete prezrieť tu

 

Metodika výučby ľudového tanca - Seminár

 

V dňoch 25.-26. januára 2014 sa v priestoroch internátu a SOŠ v Leviciach začal  II. ročník školenia v rámci projektu Metodika výučby ľudového tanca  (rozvoj medzinárodnej spolupráce, vytváranie partnerstva a komunikácie v oblasti tradičnej kultúry, zvyšovanie kompetencií a zručností).Je to voľné pokračovanie cyklických školení, cyklus tvorivých dielní a vzdelávacích seminárov určených pre vedúcich folklórnych kolektívov zo Slovenskej republiky so získaním osvedčenia o jeho absolvovaní.  

 

Témami boli:  

 - vývoj kompetencií učenia sa pomocou pohybu - tanečné etudy a ich zostava- etuda v každodennej výučbe tanca

- základy tanečnej konštrukcie etudou

- teória tvorbya prax                                                                                                                    Lektormi  boli Mgr. art.  Zsolt Szilágyi, PhD., ArtD., Mgr. art. Péter Lévai, PhD., ArtD., pedagógovia  z Vysokej školy tanečného umenia v Budapešti, vedúca pedagogickej katedry VŠTU a stálou tlmočníčkou/lektorkou je Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička a etnochoreologička z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

 

fotografie si môžete prezrieť tu