Partneri portálu: 
 
 
 
Divadlo dospelých a divadlo mladých

 

 

NA SCÉNU


V dňoch 29. – 30. apríla 2016 ROS v Leviciach v spolupráci s obcou Kozárovce zorganizovali krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja NA SCÉNU. Do súťaže sa prihlásilo päť divadelných súborov so šiestimi inscenáciami. Divadelný súbor SLÚCHADLO pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre s inscenáciou „Celý Hamlet“ v réžii Šimona Spišáka, Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre s inscenáciou „Politická odysea“ v réžii Marcely Králikovej, Divadelný súbor pri ZUŠ L.Mokrého v Topoľčanoch s inscenáciou „VW“ v réžii Daniely Koťkovej, TEÁTER KOMIKA Mestské divadlo Levice s inscenáciou „Oleana“ v réžii Renaty Jurčovej a Štefana Jurču a Divadelné štúdio SKDK v Topoľčanoch s inscenáciami „Cirkus Šardam“ a „Živý nábytok“.
Súčasťou dvojdňovej prehliadky boli aj sprievodné podujatia. Divadelné predstavenie „Pozerajte bez predsudkov ! „ v podaní Celkom malého divadla Starý Tekov, joga smiechu pod vedením lektora Ľubora Foltána, Hatha joga s Eszter Néveri a RAW bufet so Saškou.
Odborná porota, ktorá inscenácie hodnotila a viedla s divadelníkmi odborné semináre , sa skladala z týchto členov : predsedníčka poroty Mgr.art. Katarína Mišíková – Hitzingerová, Mgr.art. Martina Mašlárová, Mgr.art. Maroš Krajčovič a Mgr.art. Matej Moško.
Na celoslovenskú prehliadku FEDIM 2016 v kategórii divadla mladých postúpil Divadelný súbor SLÚCHADLO pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre s inscenáciou „Celý Hamlet“ a na celoslovenskú prehliadku BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2016 v kategórii divadla dospelých TEÁTER KOMIKA Mestské divadlo Levice s inscenáciou „Oleana „.

 

 

 

fotogaléria Na scénu 2016

 

 

 Hodnotenie predsedníčky poroty

                                                 Mgr.art Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

 

 

 pokyny "Na scénu"

 

 

 

 

Na Scénu 2016 - prihláška 

Na Scénu 2016 - propozície

 

 

Fest Tekov 2016 - prihláška

propozície Fest Tekov 2016