Partneri portálu: 
 
 
 
Divadelné dielne

 

POHYBOVO – DIVADELNÉ DIELNE

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia pohybovo – divadelné dielne.

Priebežne počas roka 2016, počas stretnutí s amatérskymi divadelníkmi vznikala potreba niečoho inovatívneho, hľadanie novej cesty javiskovej kreativity. Keďže majú herci veľký záujem o využitie javiskového pohybu, prácu s telom, zorganizovali sme pohybovo – divadelné workshopy pod vedením odbornej lektorky Mgr. Marice Šiškovej pre mladých hercov so záujmom o javiskový pohyb, neprofesionálov, ktorých práca s telom a tvorivý proces zaujíma a ktorí majú chuť svoje skúsenosti v tejto oblasti prehlbovať.

Prvý workshop sa uskutočnil dňa 21.10.2016 v kultúrnom dome v Starom Tekove. Zúčastnili sa na ňom mladí divadelníci z detského divadelného súboru, ktorý pôsobí na Základnej škole v Starom Tekove. Druhý workshop prebiehal dňa 11.11.2016 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Šahách, kde tiež pôsobí detský divadelný súbor. Tretí workshop sa uskutočnil dňa 29.11.2016 v Kultúrnom dome v Tlmačoch za účasti detských divadelníkov zo Základnej umeleckej školy v Tlmačoch.

Všetky tri workshopy sa skladali z troch častí – prvá časť bola zameraná technicky – hľadanie a vytváranie výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore, v druhej časti poukázala lektorka na vzťah medzi viacerými telami v jednom priestore a ich vzájomné ovplyvňovanie sa a v tretej časti, ktorá bola zameraná prakticky, účastníci uplatnili poznatky z predchádzajúcich dvoch častí na základe tematických zadaní, ktoré ich viedli k hlbšiemu pochopeniu fyzickej práce.

V priebehu týchto workshopov sa lektorka spoločne s hercami sústreďovala okrem pohybových aj na jednoduché herecké a hlasové cvičenia, na prácu s textom a dialógmi. Spoločne sa pokúsili priblížiť postavám v jednoduchých etudách.

Pohybovo – divadelné dielne ponúkli hercom nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu a emócie – prostredníctvom tela a pohybu. Cieľom bolo učiť sa rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu, využiť najširšiu škálu performatívnosti. Získať čo najširší a ucelený obraz o fyzickej práci, aby získané mohli následne praktizovať vo svojej ďalšej divadelnej práci. Výsledkom je vytvorenie a nájdenie výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore, nadobudnutie novej cesty javiskovej kreativity.

Workshopy boli úspešné, mladí herci načerpali veľa inšpirácie a v ďalšom roku budeme určite pokračovať.

FOTOGALÉRIA 

 

POKYNY (.pdf)

 

VIDEO