Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO 2011 Levice

 

 AMFO 2011 Celoštátne kolo v Humennom

 

 

 

výsledková listina

 

prihláška na seminár a tvorivé dielne

 

zoznam vystavujúcich

 

pozvanie pre účastníkov

 

 

AMFO 2011 – krajské kolo, 3. - 4. 6. 2011, Levice

 

Z  každej  dobrej fotografie by malo byť jasné, čo sme fotografovali, aby nebolo treba komentárom vysvetľovať obsah fotografie. Čo je to dobrá fotografia?  Je vraj na to recept, - i keď čisto subjektívny. Fotiť srdcom, nie fotoaparátom. Fotoaparát nezaručuje, že človek vôbec niekedy urobí dobrú fotografiu. Častým rozšíreným omylom je domnievať sa, že k dobrej fotke potrebujeme drahý fotoaparát – omyl - niektorým by dnes stačil aj mobil.

 

 

Preto by mal každý mať v sebe zodpovedanú otázku, čo preňho fotografia znamená, prečo a čo vlastne fotí. Veľakrát a  pre mnohých je fotografia spôsob odvahy byť samým sebou. Akokoľvek, ak sa človek pri tom, keď fotí, cíti dobre, v podstate už tým urobil dobrú fotografiu. Minimálne dobrú pre seba.

 

AMFO- tohto roku 39. ročník - je trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená.

 


 Vyhlasovateľom je  Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, realizátorom krajského kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.
Hlavnou úlohou  celoštátnej súťaže je porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku, verejnou prezentáciou týchto prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie a fotografovanie. Spolu s konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispeje toto podujatie k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

 

 

 

Súčasťou súťaže je odborný, metodický,  vzdelávací seminár a tvorivá dielňa.
Súťaž je členená podľa veku autorov a podľa formálnych kritérií na 3  skupiny – autori na d 21 r. , autori do 21 r. a autori do 16r.V rámci skupiny sú 3 kategórie: čiernobiela, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.

Do tohto ročníka sa zapojilo z Nitrianskeho, Novozámockého, Komárňanského a Topoľčianskeho okresu spolu 322 fotografií, 4 multimediálne prezentácie – spolu od 121 autorov.

 

Porota v zložení: predsedníčka Milota Havránková, členovia Jana Hojstričová, Magdaléna Klobučníková, Robo Kočan, Gabriel Kosmály, Jozef Česla a Magda Stanová - vyhodnotili práce a do celoštátneho kola odporučili 171 fotografií a 0 multimediálnych prezentácií.

 

 

 

ocenení  

 

postupujúci do celoštátneho kola

 

fotogaléria

 

katalóg pdf