Partneri portálu: 
 
 
 
Prehľad podujatí

 

 

KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ

 

Deti z Tlmáč a okolia spievali o prírode
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa v rámci svojej činnosti venuje aj environmentálnej výchove. Základným a materským školám v levickom okrese ponúka workshopy na vybrané témy, organizuje tiež podujatia pre verejnosť.
Mesiac október je bohatý na environmentálne zamerané sviatky. Práve Stredoeurópsky deň stromov 20.10. 2014 oslávilo 193 detí z Tlmáč a okolia podujatím Komu sa nelení – tomu sa zelení. Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Tlmače zorganizovalo pre malých návštevníkov interaktívne hudobno – vzdelávacie podujatie „Komu sa nelení – tomu sa zelení!“. Dvaja hudobníci z umeleckej agentúry H.A.N.art. zo Zvolena zapájali deti do diskusie na rôzne témy súvisiace s ochranou vody

a s ochranou prírody a životného prostredia. Svoj program dopĺňali videoprezentáciou, ale najmä populárnymi pesničkami slovenských a českých interpretov. Deti si spoločne zaspievali piesne Voda, čo ma drží nad vodou, Horehronie, To zvládnem, Úsmev, Voda živá...a iné. Zároveň si mohli zasúťažiť o pekné ceny.
Stredoeurópsky deň stromov sa tak niesol v atmosfére spevu, tanca a detskej radosti. Umelcom ďakujeme za zaujímavý program a všetkým ostatným za účasť a spoluprácu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMU SA NELENÍ, TOMU SA ZELENÍ

 

Deti z Hontianskej Vrbice a okolia oslávili spolu Deň vody
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa v rámci svojej činnosti venuje aj environmentálnej výchove. Mestám a obciam v levickom okrese ponúka workshopy pre deti na vybrané témy, či organizuje zaujímavé podujatia pre verejnosť.

 

 

fotogaléria


Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa vody sa v kultúrnom dome v Hontianskej Vrbici zišlo 20. marca 125 detí zo základných a materských škôl z obcí Hontianska Vrbica, Zbrojníky, Mýtne Ludany, Santovka, Jur nad Hronom. Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s obcou Hontianska Vrbica zorganizovalo pre malých návštevníkov interaktívne hudobno – vzdelávacie podujatie „Komu sa nelení – tomu sa zelení!“. Dvaja hudobníci z umeleckej agentúry H.A.N.art. zo Zvolena zapájali deti do diskusie na rôzne témy súvisiace s ochranou vody a s ochranou prírody a životného prostredia. Svoj program dopĺňali videoprezentáciou, ale najmä populárnymi pesničkami slovenských a českých interpretov. Deti si spoločne zaspievali piesne Voda, čo ma drží nad vodou, Horehronie, To zvládnem, Úsmev, Voda živá...a iné. Zároveň si mohli zasúťažiť o pekné ceny.
Prvý jarný deň sa tak v Hontianskej Vrbici niesol v atmosfére spevu, tanca a detskej radosti. Umelcom ďakujeme za zaujímavý program a všetkým ostatným za účasť a spoluprácu.

 

 

 

Globálne vzdelávanie
 

Aj v tomto školskom roku ROS v Leviciach realizuje na stredných odborných školách globálne vzdelávanie pre žiakov rôznych ročníkov. Zúčastnení sa dozvedia, že globálne vzdelávanie je celoživotný proces, ktorý má smerovať od egocentrizmu jednotlivca k súcitu a empatii s ľuďmi a životným prostredím v rôznych kútoch našej planéty. Lektorka Helena Longauerová diskutuje so žiakmi o tom, ako ich konzumný životný štýl súvisí so sociálnymi problémami ľudí v rozvojových krajinách a stavom životného prostredia. Cieľom cyklu týchto podujatí je zvýšiť informovanosť žiakov o týchto skutočnostiach, zanechať v nich emóciu, ktorá má poslúžiť ako podnet k hľadaniu individuálnych riešení. Prostredníctvom zážitkových aktivít sa žiaci oboznamujú s problematikou, premýšľajú a vyslovujú svoje stanoviská. Premietnutie videofilmu ich vtiahne do problému emočne. Na jednotlivých stretnutiach sú rozvíjané témy súvisiace napr. s predajom rezaných kvetov, so spotrebou oblečenia a potravín v súvislosti s hospodárením s vodou, so spotrebou elektroniky v súvislosti s tvorbou detských armád, detských otrokov, s poškodzovaním zdravia jednotlivcov, so znečisťovaním planéty atď.. Spätnou väzbou zo strany žiakov je najčastejšie začudovanie sa nad globálnymi súvislosťami. Veríme, že neostane len pri tom.
 

 

 

Živo a zdravo


Pre verejnosť v Leviciach a okolí raz mesačne ponúkame rozhovory spojené s ochutnávkou týkajúce sa zdravej stravy. Lektorka Miladka Rakovská je dlhoročným samoukom v príprave receptov zo surovín, ktoré nie sú chemicky ošetrované, a zachovali si teda vitamíny, minerály, výživnú hodnotu. Na každom stretnutí zúčastnení môžu ochutnať jej skvelé experimenty, dozvedieť sa čo to o surovinách, príprave jedál, alternatívach prípravy, ako aj ich pozitívneho vplyvu na zdravie človeka. Pre všetkých máme pripravené recepty jedál, ktoré bolo možné na stretnutí ochutnať. Srdečne vás pozývame na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční  4.6.2014 na Komenskéh 30 v Leviciach.

 

 

 

Rozvoj obce a predaj z dvora


Lektorka podujatia, Hedviga Gulová, sa dlhoročne venuje aktivitám spojeným s oživovaním vidieka, jeho lokálneho potenciálu. Organizuje kurzy, sama sa venuje sprostredkovaniu „nadbytkov“ farmárov záujemcom o predaj „z dvora“. Pre vverejnosť sme pripravili cyklus besied na túto tému, kde lektorka prezentuje proces, ako nájsť uspokojivú cestu pre producentov aj odberateľov produktov z dvora. Účastníkom prinesie niekoľko produktov aj na ukážku.