Partneri portálu: 
 
 
 
Sociálna prevencia

 

 


 

UPOZORNENIE NA ZMENU TERMÍNOV

 

Upozorňujeme na zmenu termínov podujatí:

 

- workshop v Tekovských Lužanoch sa bude konať dňa 20.2.2017

- workshop v Mýtnych Ludanoch sa bude konať dňa 6.3.2017

 

 

 

 


 

2016


 

 

BUĎME KAMARÁTI


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach s finančnou podporou Úradu vlády SR zrealizuje v roku 2016 projekt s názvom „Buďme kamaráti“.
Projektom budeme zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnosť v zmysle zákona č.189/2015 Z.z §2 ods. 2 písm. f). V troch vybraných základných školách v levickom okrese zrealizujeme opakované odborné workshopy, ktoré budú mať charakter prevencie negatívnych spoločenských javov, konkrétne eliminácie problémov vznikajúcich kombináciou žiakov rôznych národnostných menšín (rómskej, maďarskej) a národnostnej väčšiny v jednej triede.
Odborní lektori budú s cieľovou skupinou pracovať s použitím metód neformálneho vzdelávania. Workshopy budú mať zážitkový, interaktívny charakter. Žiaci si vyskúšajú rôzne tematicky zamerané rolové hry, budú sa vyjadrovať verbálne aj neverbálne, pracovať s hudbou, s výtvarnými technikami. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať ich komunikačné zručnosti, zmysel pre spoluprácu, efektívne riešenie konfliktov, akceptáciu inakosti tak, aby atmosféra v triede bola priateľská a národnostné rozdiely neboli prekážkou, ale obohatením celej skupiny.
Vyvrcholením projektu bude realizácia veľkého hudobno – vzdelávacieho podjujatia, na ktorom budú zúčastnení žiaci interaktívne komunikovať s hudobníkmi na tému šikanovania, rasizmu, násilného správania, intolerancie, zneužívania moci a závislosti na návykových látkach.

 


 

 

FOTOGALÉRIA 

 

 

 

 

 

prihláška Bezpečne v sieti

 

FOTOGALÉRIA