Partneri portálu: 
 
 
 
Detské divadlo

 

 

Hodnotenie súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti

 

TROJHLAVÝ DRAK

 

16. 2 . 2011
Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti sa zúčastnilo päť súborov vo väčšine pôsobiacich na Základných školách v okolí Levíc. Výber predlôh, ktoré transponovali režiséri do javiskovej inscenácie, boli autorstvom jednej alebo viacerých osôb, teda stretli sme sa s fenoménom dvojdomej osobnosti umelca a to režiséra a dramatika v jednej osobe. Výnimkou bolo Celkom malé divadlo zo Žemberoviec, ktoré sa prezentovalo hrou Petra Meszároša „Malé upratovanie“ v réžii Petra Ľuptovského a DDS Strom na ceste pri ZUŠ z Levíc s dramatickým textom Petra Hudáka „Vaska, nespi!“ v kolektívnej réžii. Devízou pri niektorých inscenáciách (okrem „Malého upratovania“ a „Príbehu našej triedy“) bola hudobná zložka. Zo strany poroty boli pri záverečnom hodnotení upozornení na výber a význam hudby v inscenácii, ktorá ak sa použije má výrazný vplyv na celok ako taký. Medzi ďalšie devízy patrila i práca s detským interprétom, ktorá bola z režijnej stránky nedotiahnutá a vymedzením si použitia reálnej a imaginárnej rekvizity. Dieťa sa tak strácalo v priestore, bolo neisté v konaní a v práci s partnerom či s rekvizitou. Veľkým prekvapením a „divadelným osviežením“ bola inscenácia „Príbeh našej triedy“ v podaní DDS Dúha pri ZŠ v Starom Tekove. Dominantnou zložkou v tomto prevedení bolo jej hudobné spracovanie v živom interpretovaní na javisku. Čo by sa dalo však tejto inscenácii vytknúť je potlačenie divadelnej – dramatickej zložky v jej koncepte. Cieľom však bolo hrať sa, vykresliť vzťahy medzi spolužiakmi a vtipne interpretovať zážitky jednej ucelenej triedy, v ktorej bol kolektivizmus najpríznačnejší. Viacvýznamovosť divadelných znakov sa ukázala v inscenácii „Malé upratovanie“, aj keď dlhšie pauzy v zmenách použitia rekvizít spôsobovalo retardovanie príbehu, kvalitu predstavenia však nemožno uprieť. Porota odporučila na postup na krajskú prehliadku v Šali DDS Dúha – ZŠ Starý Tekov s inscenáciou „Príbeh našej triedy“, DDS Márna snaha – 2. ZŠ Levice s inscenáciou „Hrad z piesku“ a v kategórii dospelí deťom Celkom malé divadlo – Žemberovce s „Malým upratovaním“ . Samotné námety dramatických textov neboli v rozpore o čom detské divadlo je a čo by malo prinášať a prehliadku Trojhlavý drak považujem za úspešne zorganizovanú a prezentovanú.

 

Mgr.art Katarína Mišíková
Predsedkyňa poroty

 

fotogaléria