Partneri portálu: 
 
 
 
IUVENTA - KomPrax

 

 

http://vimeo.com/86689930

 

 

 

Realizujte vaše nápady za peniaze z KomPraxu!


Čo je potrebné urobiť, aby ste získali finančnú podporu Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax? Je to úplne jednoduché. Zaregistrovať sa v online databáze (https://komprax.iuventa.sk/), prihlásiť sa na vzdelávanie vyhovujúce vášmu veku a bydlisku a zúčastniť sa dvoch alebo troch víkendových školení.

 

Národný projekt KomPrax realizuje na celom Slovensku IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu. Jeho cieľom je podpora kvality práce s mládežou. Formou víkendových vzdelávaní sa dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou, a tiež samotní mladí ľudia vo veku 15 – 17 rokov, učia písať projekty, čo je cestou ku skutočnej realizácii ich nápadu. V rámci nitrianskeho kraja prebieha vzdelávanie v piatich zariadeniach: Penzión Rekrea – Levice, časť Kalinčiakovo, Hotel Hubert – Nové Zámky, Hotel Agroinštitút Nitra, Hotel Centrál Šaľa, Hotel Puk – Topoľčany. Dvaja skúsení školitelia zábavnou a zážitkovou formou prevedú účastníkov celým projektovým cyklom – od tvorby tímu, komunikácie a spolupráce v tíme, cez písanie malého projektového zámeru, medializácie projektu, až k jeho realizácii, prezentácii, vyúčtovaniu a vyhodnoteniu. Najmä najmladší účastníci vzdelávaní sa okrem základov písania projektov učia aj finančnej gramotnosti – ako si založiť účet, nakladať s financiami, oprávnene čerpať financie a vyúčtovať svoje výdavky.

 

 

Všetky výdavky spojené so vzdelávaním (cestovné, strava, ubytovanie, školiteľská podpora) sú hradené z projektu, účastníci teda absolvujú vzdelávanie zdarma. Na záver, po úspešnom absolvovaní vzdelávania, účastníci obdržia certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR, ktorý môžu priložiť k životopisu pri uchádzaní sa o zamestnanie, resp. k vstupu na vysokú školu.
Kto sa môže zúčastniť vzdelávania? Každý, kto sa chce naučiť písať projekt, a zároveň získať finančnú podporu do výšky 200 €. Na vzdelávanie prichádzajú jednotlivci, či skupinky ľudí s vlastným nápadom, ale aj mladí ľudia, ktorých ku konkrétnemu zámeru inšpirujú učitelia alebo iné organizácie, v ktorých pôsobia.
V levickom okrese sa vzdelávania mladých vedúcich (určené pre mladých ľudí vo veku 15-17 rokov) zúčastnili mladí ľudia z Trojgeneračného centra v Kozárovciach, z Obchodnej akadémie v Leviciach, zo  SOŠ technickej v Tlmačoch, SOŠ v Kalnej nad Hronom, z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, zo SOŠ Pod amfiteátrom v Leviciach...atď. Mladí ľudia úspešne zrealizovali svoje nápady v oblasti ochrany životného prostredia, osvety a vzdelávania, sociálnej oblasti, športu a zábavy, tiež v oblasti zveľaďovania svojho okolia na školách. Svoje malé verejnoprospešné projekty realizovali na školách, v obciach, kde žijú, tiež v združeniach, kde sú aktívni, resp. kdekoľvek v nitrianskom kraji, kde si miesto realizácie svojho projektového zámeru vybrali.

 

 


 

Vzdelávanie mládežníckych vedúcich – dobrovoľníkov (ľudia, ktorí majú 18 rokov a viac) využili najmä dobrovoľníčky z materských centier v Leviciach a okolí, ktoré zrealizovali pre deti množstvo zaujímavých projektov (montessori dielničky, šarkaniádu, tvorivé dielne, mikulášsky večierok..).
Tí, čo už majú skúsenosti s realizáciou projektov pre mládež, sa môžu zúčastniť nadstavbových vzdelávaní na rôzne témy. V penzióne Rekrea – Levice, časť Kalinčiakovo bolo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach spoluorganizátorom školenia „Projektovanie a realizácia vzdelávacích podujatí“, ktorého sa zúčastnili najmä osvetoví pracovníci, ale tiež zamestnanci a dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža, územného spolku Levice.  Ich projekty boli realizované v oblasti zdravého stravovania, rozvoja tvorivosti, folklóru, prevencie, podpory zaradenia fyzicky znevýhodnených osôb...atď.

 

Možnosť vstúpiť do vzdelávania Národného projektu KomPrax a využiť možnosti finančnej podpory bude do jesene 2014. Všetky aktuálne termíny vzdelávaní sú zverejnené v online databáze. Neváhajte a zrealizujte svoje nápady so zapojením mladých ľudí žijúcich vo vašom okolí!
Podrobnejšie informácie: Ing. Helena Longauerová, 0918 949 539,
longauerova@roslevice.sk