Partneri portálu: 
 
 
 
Vzdelávanie

Prostredníctvom  školení, seminárov, prednášok, besied, tvorivých dielní, worshopov, zabezpečené sú lektormi – odborníkmi v danej problematike.  Sú to krátkodobé a dlhodobé aktivity.

 

Ponúkame:

 

  • environmentálnu výchovu
  • zdravý životný štýl
  • prednášky pre verejnosť
  • ponuka iných organizácií
  • workshopy  (tvorivé dielne: remeselné, fotografické, výtvarné, folklórne)