Partneri portálu: 
 
 
 
Hovorené slovo

 

 

 

 

Mladý  moderátor a hlásateľ

– ROS Levice – 14. 10. 2011
(I. kategória – 7 účastníkov, II. kategória – 2 účastníci)

 

Súťažiaci vystupovali s nadšením a maximálnou snahou zaujať v jednotlivých disciplínach. Postupne sa však vyprofilovali tí, ktorým vyhovuje viac spontánny prejav, preukázali svoju schopnosť improvizácie, správnu dávku herectva, iným zasa vyhovovali vopred pripravené a čítané jazykové prejavy. Najviac chýb sa objavilo v 3. disciplíne pri vedení rozhovoru. Po každej disciplíne porota vyjadrila svoje postrehy, poukázala na plusy a mínusy výkonov súťažiacich. Po vyhlásení výsledkov viacerí účastníci využili možnosť konzultácie a vypočuli si ich individuálne hodnotenie. Vďaka perfektnej organizácii Slávky Prevendarčíkovej prebehla súťaž v útulnom prostredí s príjemnou atmosférou, ktorá pomohla minimalizovať trému mladých moderátorov a hlásateľov.

Hodnotenie

 

 

1. disciplína – interpretácia spravodajského textu
pozitíva – pútavá téma, presvedčivý prednes, správna intonácia, vzorná príprava doma (text spracovaný/prispôsobený na čítanie),
negatíva – nezvládnuté hlasné čítanie, brbty, žiaden očný kontakt s publikom, spevavá intonácia, inklinovanie k umeleckému prednesu.

 

2. disciplína – interpretácia reklamného textu
pozitíva – prirodzenosť, kreativita, originálne nápady, práca s hlasom, presvedčivá intonácia (najmä práca s dôrazom), herecké stvárnenie,
negatíva – nepresvedčivé stvárnenie, prevzatie celého textu reálnej reklamy z médií a jej napodobňovanie.

 

 

3. disciplína – rozhovor
pozitíva – zaujímavé témy (holokaust, vedomé snívanie, USA a pod.), pripravenosť súťažiacich, očný kontakt s hosťom,
negatíva – stereotypné úvody a závery (vitajte pri televíznych obrazovkách, ďakujeme za pozornosť a pod.), čítanie vopred pripravených otázok (nepočúvanie odpovedí respondenta a nenadviazanie na jeho slová), nesprávna intonácia otázok (doplňovacia otázka s melodickým zdvihom na konci), nepatričná neverbálna komunikácia (preložené nohy, strnulosť a pod.), často respondent spontánnejší a uvoľnenejší ako moderátor.

 

4. disciplína – vlastná relácia
pozitíva – snaha zaujať, dôsledná príprava scenára, prirodzenosť prejavu, väčšinou originálne návrhy na vlastné relácie, niekedy prevzaté existujúce relácie (napr. Partička, Teleráno),
negatíva – striktné pridŕžanie sa vopred pripraveného textu, chýbala väčšia pohotovosť a improvizácia, opakovanie prázdnych slov (floskuly), monotónny prejav.

PhDr. MARCEL OLŠIAK, tajomník katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty
  UKF v Nitre

 

 

 

 

 

 

 

 fotogaléria k podujatiu

 

 

Hviezdoslavov Kubín.

 

V I.,II. a III. kategórii recitovalo 76 detí z obvodov Šahy, Tlmače, Želiezovce a Levice, na druhý deň sa predstavilo v IV. kategórii 15 recitátorov a jeden detský recitačný kolektív.

 

 

fotogaléria

 

výsledky

 

výsledky krajského kola