Partneri portálu: 
 
 
 
Tvorivá divadelná dielňa

 

VZDELÁVACÍ   CYKLUS  realizovaný  s finančnou podporou Ministerstva  kultúry SR
TVORIVÁ  DIVADELNÁ  DIELŇA

 

Cieľom podujatia je prispieť k skvalitneniu neprofesionálneho divadla detí a dospelých v okrese Levice.
Prvý cyklus sa uskutočnil dňa 12.októbra 2009 vo veľmi pekných komorných priestoroch  mládežníckeho centra mladých Kontakt na Kasárenskej ulici v Leviciach.Téma bola zameraná na dramatizáciu divadelných a literárnych diel.
Privítali sme odborníka na túto tému,Mgr.Martina Krajčoviča,ktorý pracuje ako metodik pre divadlo,organizátor a dramaturg festivalu Divadelná chalúpka v Brezne.Je absolventom VŠMU-odd.filmová dramaturgia a scenáristika.On bol aj lektorom tohto cyklu.
Lektor na základe svojich vlastných skúseností z pôsobenia v divadlách postupne vysvetlil,ako sa dá z rozprávky urobiť divadelné predstavenie,čo je to charakter dramatickej postavy,vysvetlil Stanislavov a Brechtov princíp hrania.Nasledovali krátke cvičenia so zúčastnenými,potom sa diskutovalo.Lektor vysvetlil,čo je to umenie kompozície,čiže-dramaturgia,aká je veľmi dôležitá úloha dramaturga.
Táto divadelná dielňa bola veľkým prínosom pre zúčastnených,tešíme sa nabudúce.

 

Fotogaléria

 


 

Dňa 6. a 7. 11. 2009 sa uskutočnil druhý cyklus tvorivej divadelnej dielne na tému - umelecký prednes. Po úvodnom teoretickom vstupe pani lektorky Mgr. Jaroslavy Čajkovej nasledoval rozbor obsiahlej básne od Andeja Belyja, ruského spisovateľa:

"MALÉ VARIETÉ NA MALEJ PLANÉTE ZEM" 

Po celodennom rozbore sa určila téma a obsah básne, nasledovalo výtvarné vyjadrenie sa o pocitoch z básne, diskusia. Druhý deň pokračoval raňajšou rozcvičkou a rozborom básne po častiach - na záver konečná interpretácia, diskusia.

 

Fotogaléria