Partneri portálu: 
 
 
 
AMFO celoštátne kolo

 

 

 

 video z AMFO 2014

 

 

 

AMFO 2014

 

42. ročník celoštátnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie v Leviciach

Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach sa dostalo cti z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave, zorganizovať 42. ročník celoštátnej postupovej  súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2014 v Leviciach. Synagóga bola miestom výstavy 296 fotografií zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. 7.11.2014 na slávnostnom vyhodnotení tejto súťaže sa zúčastnilo množstvo fotografov- amatérov. Okrem vyhodnotenia mali možnosť konfrontovať na rozborovom seminári svoje názory s profesionálnymi fotografmi, členmi poroty: Miroslavom Pfliegelom, Jozefom Sedlákom a Rudolfom Lendelom. Súčasťou celého podujatia bola sprievodná výstava – Výber fotografií z národnej súťaže Českej republiky a vyvrcholením boli trojdňové tvorivé dielne, ktorých účastníci si mohli vybrať z 3 tém: Apropriácia, Nahé príbehy a Narušenie mierok / Príbeh predstavivosti. 

Z úst Rudolfa Lendela, lektora tvorivej dielne pod názvom Apropriácia zazneli slová na vysvetlenie k výberu netradičnej témy.  „Je to výtvarný postup, pri ktorom vzniká nové dielo s použitím časti diela iného autora. Na workshope sme si vybrali diela, ktoré namaľoval holandský maliar Robert Campin v 15. stor. Použili sme predlohy jeho obrazov: Muž a Žena. Zamerali sme sa na: 1.Dôležitosť zachytenia stavby obrazu, kompozície, svetla, výrazu tváre, ošatenia s použitím drapérie. Cieľom bolo pochopenie a zachytenie atmosféry osvetlenia portrétu v renesancií /šerosvit/. 2.Doplnenie obrazu s použitím rekvizít zo súčasnosti /fotoaparát, okuliare,../ 3.Spracovanie fotografií v postprodukcii, v programe Photoshop. Prácu absolventov workshopu aj s prihliadnutím na krátkosť času trvania workshopu hodnotím  - „výborné“.                                     
Gabriel Kosmály, fotograf, lektor tvorivej dielne Nahé príbehy: „Celý workshop  sa niesol v invenčnom duchu, keď zadané témy: inscenovaná fotografia,  premietanie na telo a  montáž, som najprv teoreticky vysvetlil účastníkom, v ďalšej fáze som im formou prezentácií predstavil špičkové ukážky majstrov fotografií z týchto žánrov. Snažil som sa o nie popisnú, ale o výtvarnú interpretáciu nahého ženského tela s presahom do nových vyjadrovacích foriem súčasnej fotografie. Búranie zažitých konvenčných obrazov vystriedalo tvorivé budovanie výtvarného fotografického obrazu, kde vždy dominovala idea jemného  a poetického stvárnenia aktu.  Potešil ma fakt,  že respondenti celú našu spoločnú prácu sledovali s obrovským záujmom a oduševnením. Vďaka tomu vytvorili naozaj imaginatívne  práce, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia v ich budúcej tvorivej práci.“
 Jozef Sedlák, fotograf, lektor tvorivej dielne Narušenie mierok/Príbeh predstavivosti: „Skvelá organizácia zo strany Regionálneho osvetového strediska v Leviciach  a profesionálny prístup všetkých  pracovníkov ROS Levice a prihlásených účastníkov workshopu  sa podpísali pod  výborný priebeh a priateľskú tvorivú atmosféru počas celého trvania  workshopu.  Postupne sme na tému  „Narušenie mierok /Príbeh predstavivosti“  nafotografovali veľké množstvo kvalitných záberov, kde účastníci reagovali na výzvu lektora a snažili sa zachytiť popredie –pozadie reality, ostrosť – neostrosť situácií, netradičný uhol záberu, aranžované postavy v priestore a vytváranie a zachytenie „absurdných“- „surreálnych“ vzťahov postáv, vecí.“
 Jozef Fašanga, Zvolen, účastník súťaže a tvorivej dielne Nahé príbehy, bývalý redaktor časopisu Fototip: V novembri, "Mesiaci fotografie" sa oči mnohých priaznivcov tohto média upierali na množstvo podujatí a výstav spojených s týmto našim sviatkom nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Bez zveličovania sa dá povedať, že centrom amatérskeho fotografického hnutia na Slovensku sa stali Levice, ktoré v dňoch 7. - 9. novembra privítali účastníkov vyhodnotenia a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2014.
 Fotografia je už vyše 35 rokov pre mňa koníčkom, relaxom, záľubou a zmysluplnou náplňou života a tejto súťaže som sa mnoho rokov zúčastňoval ako autor, účastník vyhodnotení a tiež organizátor nižších stupňov AMFO. Dôverne preto poznám, čo všetko obsahuje príprava a realizácia takéhoto podujatia a som rád, že som sa mohol zúčastniť vyhodnotenia AMFO 2014 v Leviciach a stretnúť s mnohými priateľmi fotografmi a úžasnými ľuďmi, ktorí pripravili pre nás veľmi hodnotný program. Chcem sa podeliť o svoje postrehy a dojmy, s ktorými som sa stretol počas mojej účasti na podujatí. Nie som človek, ktorý sa na svoje okolie pozerá len cez ružové okuliare, ale musím hneď na začiatku priznať, že organizátori mi tzv. "vyrazili dych" a ukázali mi, ako sa to všetko dá v pohode zvládnuť. Myslím, že problémov a organizačného "pnutia" predtým mali dosť, len nám to nedali pocítiť.
 Ale pekne od začiatku - ešte som nebol ani na podujatí, len sedel doma v teple pri PC a vedel som všetko o podujatí. Informácie, ktoré som po prihlásení dostal, nepodcenili žiadny detail. Časový program celého podujatia, mapa s vyznačením miesta konkrétneho programu a fotografia objektu, kde je výstava, tvorivé dielne, ubytovanie, strava, včítane programu a podrobnej náplne pre účastníkov tvorivých dielní.
Príchod - zamierili sme rovno do synagógy, miesta výstavy, vernisáže a registrácie účastníkov. Milé prijatie "hosteskami" v zelených tričkách AMFO 2014, registrácia, ponuka propagačných materiálov a informácia o programe ma priviedli do výstavného priestoru synagógy, ktorá je v spojení s výstavnými prvkami a kurátorským rukopisom dôstojným miestom prezentácie celoslovenskej amatérskej fotografickej tvorby. Snáď len slabé osvetlenie v niektorých častiach výstavného priestoru na poschodí nedávalo možnosť vyniknúť fotografii. Nasledovala zvláštna, na ostatných súťažiach málo vídaná príležitosť - rozbor fotografií členmi poroty. Pre mnohých bolo veľmi užitočné počuť iný názor a vnímanie obsahu fotografie ako je ten vlastný. Vernisáž a odovzdávanie cien prebehla s patričnou slávou a pozornosťou nielen pre ocenených autorov, ale pre všetkých prítomných. Nechýbala samozrejme ani prehliadka a vyhodnotenie multimediálnych prezentácií ako súčasť súťaže a výstavy.
Práca v tvorivých dielňach pozostávala z fotografovania, úpravy fotografií a výberu na záverečný nedeľný dopoludňajší program - prezentáciu nafoteného materiálu, hodnotiaci a rozborový seminár a vyhodnotenie podujatia.
 Ja som sa osobne zúčastnil dielne "Nahé príbehy". Už návrh zamerania v piatich tematických celkoch (inscenovaný akt-príbeh, akt-levitácia, premietanie na telo, výtvarné zobrazenie aktu a montáž) vyvolal vo mne bázeň a pochybnosti, či sa to všetko dá za jeden deň zvládnuť. Posmelil ma kolega z nášho fotoklubu a hovorí "to je fajn, super, ja som to už absolvoval". A skutočne, bolo to "super" a už v príprave lektor rozohnal všetky moje pochybnosti. Najprv nám predstavil svoju tvorbu, oboznámil čo nás čaká a pripravil technické vybavenie ateliéru v rámci možností úplne vyhovujúce pre tvorbu. Veľmi mi vyhovoval a pozitívne som vnímal okrem odbornej zdatnosti lektora aj jeho prístup k účastníkom dielne. Žiadne naháňanie, dirigovanie, jednoducho - tvorte si podľa vlastného videnia a cítenia. Takže skutočne sa zmôžem len na skromné - ďakujem.
 A čo dodať na záver ? Nechýbala nám ani "torta s čerešničkou". Tú tortu sme nepotrebovali a tou čerešničkou ste boli VY organizátori. Lebo bez skúseností, odbornosti, ľudského prístupu, dobrých spolupracovníkov a osvetárskeho srdca by to nešlo. Ale - "nadreli" ste sa, preto ešte raz ďakujem a prajem príjemný oddych, mnoho pekných a úspešných ďalších dní.

mk

 

 

fotogaléria z podujatia: 

 

 

 

 

 

 

tlačová správa

 

štatistika

 

výsledky

 

zoznam vystavujúcich

  

vaše ohlasy