Partneri portálu: 
 
 
 
Takí sme, MFF

 

 

Aj keď sú už všetky štyri krajiny tzv. Vyšehradskej štvorky  členmi Európskej únie, ich vzájomné historické väzby naďalej rozvíjajú viaceré kultúrne aktivity. Jednou z nich je aj Medzinárodný folklórny festival Vyšehradský dav, ktorého druhý ročník sa konal od štvrtka 4. júna do nedele 7. júna 2009.
   Živá kultúra susedných štátov, v prvom rade akceptácia folklóru dáva vynikajúcu príležitosť k tomu, aby vo vnútri schengenských hraníc Vyšehradskej štvorky mohli byť prítomní nositelia tradičnej kultúry.
V duchovnej dielni pohybového umenia účastníci štyroch štátov / cca. 350 mladých ľudí / sa oboznámili s levickým regiónom v širšom kontexte Slovenska a s tradíciami – uchovávanými a sústavne oživovanými kultúrnymi hodnotami. Potulkami a prostredníctvom plánovaných kultúrnych programov po levickom okrese, vstrebávali atmosféru a na výmenu sprístupnili svoje kultúrne hodnoty prostredníctvom tanca a spevu charakteristického pre ich rodisko. Vo večerných vystúpeniach z ich členitej a rázovitej etnickej kultúry zoznamovali obecenstvo aj s  gastronomickými špecialitami. Tieto boli ponúkané a ochutnávané všetkými účastníkmi tohto podujatia.
Po celé štyri dni sa spoločným spevom, tancom a hrami odstraňovali  pomyselné hranice. Pod posolstvom „ TAKÍ SME “ sa vytrácali rozdiely štátov a kultúr a vznikalo nové humanitné spoločenstvo mladých ľudí.
Pod organizáciu tohto medzinárodného sviatku regionálnej kultúry sa podpísalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, patronát nad podujatím prevzal Miloš Zaujec, poslanec NSK.
Festival bol slávnostne otvorený  vo štvrtok podvečer v divadelnej sále DK Družba. Alena Senešiová, riaditeľka MsKS v Tlmačoch,  ktorá program uvádzala, dala na úvod slovo Milošovi Zaujecovi. „Vlani sme založili tradíciu, ktorá bude naše národy spájať. Názov festivalu „…takí sme!“ je veľmi výstižný. Konštatuje naše odlišnosti, ktoré by nás mali spájať a nie rozdeľovať. Pevne verím, že sa u nás budete cítiť dobre a prajem vám veľa nových zážitkov a veľa nových priateľstiev,“ povedal garant podujatia.
Po ňom riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Alžbeta Sádovská privítala riaditeľku Krajského osvetového strediska v Nitre Danielu Gundovú, delegáciu mesta Šahy pod vedením primátora Ľudovíta Pásztora. Prítomní boli aj viceprimátor Želiezoviec Pavel Polka a riaditelia kultúrnych inštitúcií mesta Levice. Poľsko zastupoval Folklórny súbor Jadowniczanie, Maďarsko MFS Regős a FS Forgatós Kamara, z Česka, resp. z moravského Slovácka, prišiel Detský folklórny súbor Kyjovánek.
V programe „…takí sme!“ potom tradičnú kultúru nášho regiónu zahraničným hosťom predstavil FS Ponitran z Nitry pôsobiaci  pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, predstavil sa  ľudovými zvykmi z Tekova a z Ponitria.
A potom sa začal „Večer národov“, v ktorom predstavili autentický folklór zahraničné súbory. Nechýbali ani gastronomické špeciality. Večer vyvrcholil „Tanečným domom“, pestrou paletou vystúpení všetkých súborov, keď každý súbor sprevádzala vlastná ľudová kapela.
Piatok bol dňom v regióne, keď zahraniční hostia vycestovali do regiónu, aby ho spoznali. Navštívili mestá okresu - Tlmače, Želiezovce a Šahy. Večer sa potom konal v každom z miest galaprogram pod názvom „…takí sme!“ Každé mesto reprezentovali folklórne súbory autentickým folklórom z regiónu.
V Tlmačoch sa prezentoval najskôr DFS Hronček z Veľkých Kozmáloviec,  DFS Tekovanček zo Starého Tekova a FS Vatra, ktorý sprevádzala Mladá ľudová hudba pod vedením primášky Stanky Vozárovej. Z „iného súdka“ bolo vystúpenie Folklórnej skupiny Vajrab z Pukanca. Záver bloku domácich súborov patril Folklórnej skupine Praslica z Kozároviec. Potom sa predstavil FS Jadowniczanie z Jadowníkov. Ich vystúpenie v krásnych krojoch bolo pastvou pre oči a svojou srdečnosťou a bezprostrednosťou si získali srdcia Tlmačanov.
Aj v ďalších mestách okresu sa mali naši folkloristi čím prezentovať. Šahy reprezentovali FS Búzavirág z Plášťoviec a Detský folklórny súbor Napsugár, ktorý pôsobí pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách. Predstavil sa Detský folklórny súbor Vretienko pri ZŠ v Šahách. Nechýbala ani známa citarová skupina zo Sazdíc.
V Želiezovciach  v dopoludňajších  hodinách za účasti všetkých ZŠ a Gymnázia s VJM na štadióne oslávili Medzinárodný deň detí, kde  sa v rámci kultúrneho programu  predstavili hostia z Maďarska, t. j. MFS Regős a FS Forgatós Kamara. Vo večernom galaprograme sa  okrem zahraničných hostí  prestavili domáci MFS Kincsö a  detský folklór reprezentoval víťaz okresnej prehliadky detských folklórnych súborov - DFS Kuraľanček z Kuralian.
V sobotu sa  v dopoludňajších hodinách  konal seminár pre vedúcich súborov v DK Družba. Lektormi boli: Martin Urban z Banskej Bystrice, učil tance z Tekova a  Michal Richtarčík z Košíc tance z Gemera. Nielen vedúci súborov z NSK, ale aj účastníci festivalu si prišli na svoje. V Tekovskom múzeu sa hostia zoznámili s históriou mesta a múzea. Pozreli si dokumentárny film a vypočuli prednášku historičky a archeologičky Tekovského múzea Margaréty Pölhösovej.
Festival vyvrcholil v sobotu popoludní. Sprievod v meste upútal pozornosť nielen účastníkmi festivalu, ale aj doprovodom bubeníkov z Nitry, Campanou Batucadou. Kvôli nepriaznivému počasiu miesto areálu Levického hradu  záverečný galaprogram festivalu „…takí sme!“ sa uskutočnil v DK Družba. Vo všetkých priestranstvách sa konali remeselné trhy, na ktorých sa predstavili tradiční a ľudoví remeselníci a ponúkali krásne  výrobky pre obecenstvo. 
V prvej časti galaprogramu sa predstavili domáce súbory, tie, ktoré dosiahli v tomto roku ocenenia. Druhá časť patrila zahraničným hosťom festivalu.  Do neskorých nočných hodín sa konal Tanečný dom, kedy sa dostali k slovu muzikanti zo všetkých kapiel.
 V nedeľu dopoludnia sa konala za účastí zahraničných hostí slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole svätého Michala a slávnostné služby Božie v kostole Reformovanej cirkvi.

 

 

 

 

 

 

 

fotogaléria           klik na plagát          večer národov (slov)         večer národov (maď)

 

sobotňajší program (slov)       sobotňajší program (maď)