Partneri portálu: 
 
 
 
Divadelné dielne

 

 

    POHYBOVO-DIVADELNÁ DIELŇA

dňa 10.11.2014 – tretia časť


Tvorivá dielňa bola zameraná na vytvorenie pohybovo – hereckej partitúry, v ktorej herci – interpreti fungovali zároveň ako akýsi dramatickí autori svojej postavy. Kolektívna, ale i individuálna tvorba s cieľom nechať telo rozpomínať a vypovedať. Pamäť ako zdroj spomienok, „miesto s poznačenými dejinami“ sa prostredníctvom hercovho – interpretovho tela ako tvorivého materiálu zhmotní

v autorskej výpovedi.

 

 fotogaléria:


 

Lektorkou týchto pohybových dielní bola Mgr. art. Mária Danadová .
Študovala na VŠMU v Bratislave – odbor bábkoherectvo a DAMU v Prahe na Katedre alternativního a loutkovýho divadla. V rokoch 2007 – 2011 bola členkou hereckého súboru Bábkového divadla na rázcestí v Banskej Bystrici, hosťovala v inscenáciách Bábkového divadla v Žiline, Divadla Pôtoň, Divadla na Vysokej Nohe, ODIVO, Záhrada CNK, Divadla NoD – Praha, Divadla Ponec – Praha, Divadla Continuo a Divadla Archa – Praha. Účinkuje v televíznych seriáloch. V súčasnosti spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku a v Čechách ( ako herečka a pohybová spolupráca ). Ako lektorka pohybového divadla vedie viacero workshopov. V roku 2011 získala prémiu Slovenského literárneho fondu za stvárnenie postavy matky – E.M.Šoltésovej v inscenácii Variácie lásky ( Bábkové divadlo na rázcestí ). Je členkou celoslovenskej poroty pre bábkové divadlo – Hašterica v sezónach 2011 – 2013 a 2013 – 2015. Od roku 2011 pôsobí ako redaktorka, dramaturgička a režisérka v literárno – dramatickej sekcii RTVS a od roku 2012 aj ako pedagogička na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde vyučuje hlavný predmet hudobno dramatického odboru – herectvo.

 

 

 

POHYBOVO – DIVADELNÁ DIELŇA

– druhá časť – 20.10.2014
Lektor – MAJA DANADOVÁ

 
Komunikácia cez materiál, ako zástupný predmet, práca s verbálnymi pomôckami v pohybe, hľadanie spoločného ťažiska. 

 

 

 

 

Prvá pohybovo – divadelná dielňa

z troch sa uskutočnila v priestoroch tanečného odboru ZUŠ v Leviciach dňa 29.9.2014. Dielňu viedla MAJA DANADOVÁ , absolventka bábkoherectva na VŠMU a odboru herectva na katedre alternatívneho a bábkového divadla na pražskej DAMU. Prvé stretnutie sa nieslo v duchu hľadania a vytvárania výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore. Ďalší workshop sa uskutoční 20.10.2014.