Partneri portálu: 
 
 
 
Kluby

 

Fotoklub

 

Stretnutie amatérskych fotografov sa koná vždy v prvý piatok v mesiaci v MC Kontakt v Leviciach. Stretnutia sa konajú pod vedením PaedDr. Gabriela Kosmályho, profesionálneho fotografa, ktorý prostredníctvom konzultácií prinesených "domácich prác" na rôzne témy, pomáha amatérom eliminovať chyby, ktorých sa dopúšťajú.