Partneri portálu: 
 
 
 
Odborné semináre

Odborné semináre pre vedúcich folklórnych súborov a pre vedúcich menšinových folklórnych súborov

„ Staré noty mladých strún – oživený folklór “

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizuje aj v tomto roku série odborných seminárov. Cieľom je realizácia dlhodobého, cieľavedomého a komplexného smerovania rozmanitostí regionálnych a lokálnych kultúrnych prejavov v záujmovo-umeleckej činnosti. Účastníkom vytvoríme priestor na osvojenie a znalosť pôvodnej folklórnej látky a tým prispejeme k zvýšeniu úrovne amatérskej tvorby.

Našimi aktivitami sú:

 

Folkloristika:
základy folkloristiky
tanečné rozdelenie daného regiónu
významné dní, slávnostné zvyky z danej oblasti

 

Ľudové hry:
pojem hry
úloha ľudových hier vo vývine dieťaťa
metodické rozdelenie sústavy hier a jej problémy
typy hier s príkladmi
prednes hier, melódia a text
metodika výuky
 
Ľudový tanec:
oboznámenie sa s typmi tancov z danej oblasti
zásady improvizácie
metodické otázky
etuda - zosúladenie, problémy zostavy pri nácviku tanca

Termín realizácie projektu je: marec až december 2009, cyklicky, 1x mesačne/ počas víkendu, celkom 8x / v čase od 9,00 do 15,00 hod.
Semináre sa konajú pod vedením profesionálnych pedagógov tanca a choreografov, ktorých sprevádza ľudová hudba:

 

1. na oblasť Podzoborie – Attila Oláh + partnerka 2. na oblasť Tekov – Martin Urban + Táňa Urbanová
3. Detské hry – Ágnes Tálas
4. na oblasť Šariš, Zemplín – Vlado Michalko + Simonka Dikasová
5. na oblasť Spiš – Vlado Michalko + Simonka Dikasová
6. na oblasť Podpoľanie – Martin Urban + Táňa Urbanová
7. na oblasť Gemer – Michal Richtarčík

 

V dňoch 22.3.2009 sa v priestoroch Domu kultúry v Želiezovciach a 28.3..2009 v Pivovarskej reštaurácií v Leviciach stretli vedúci detských, mládežníckych, ale aj dospelých folklórnych súborov z celého Nitrianskeho kraja. Seminár v Želiezovciach viedol Attila Oláh, vedúci tanečník MUS Mladé Srdcia- Ifjú Szivek z Bratislavy a v Leviciach Martin Urban, pedagóg ľudového tanca z Konzervatória v Banskej Bystrici. Venovali sa metodike výučby a nácviku tanca a spevu. Lektori sa venovali aj zásadám tvorby tanečného čísla, jeho dramaturgii, viazaniu piesní, či vhodnosti repertoáru pre jednotlivé vekové kategórie.

Prezentovali metódy nácviku tanca, zdôraznili všetky zásady výučby, prebrali jednotlivé fázy nácviku.

Semináre doprevádzala ľudová hudba. V Želiezovciach do tanca hrala ľudová hudba Gereben (pôsobiaca pri Neinvestičnom fonde Čistý prameň Želiezovce), v Leviciach Mladá ľudová hudba Vatra z Tlmáč.

 

Fotogaléria k téme