Partneri portálu: 
 
 
 
Envirofilm I.

 

Pofestivalová prehliadka filmov Envirofilm 2009 v Leviciach

 

„Medzinárodný festival ENVIROFILM chce dnešnému človeku pomôcť znova vidieť a počuť skrytý vesmír, skryté bohatstvo našej planéty, našej vlasti. Chce zaklopať na ľudské zmysly, aby priniesli do mozgu správy o zhoršujúcom sa stave nášho prostredia, o nebezpečenstvách, ktoré každým rokom narastajú. ENVIROFILM je sviatkom prebudenia ľudského vnútra. Stretnutie ľudí, ktorí nestratili cit pre záujmy celého ľudstva. Ľudí, čo sa chcú dať pozitívne osvietiť, aby spoznali ozajstné hodnoty. Preto sa dobre cítim na každom ENVIROFILMe. Skláňam sa s úctou pred každým tvorcom, ktorý na ENVIROFILM priniesol a prináša umelecké hodnoty a prispieva k osvieteniu dnešného človeka.“
Anton Hykisch, spisovateľ a diplomat

 

 

Festival ENVIROFILM je už mnoho rokov známe medzinárodné environmentálne podujatie, kde sa každoročne oceňujú najlepšie snímky filmových tvorcov z celého sveta. Je to miesto stretnutí tvorcov, environmentalistov, žurnalistov, členov medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOmove International a širokej verejnosti, ktorej je hlavne adresovaná filmová prehliadka. Vznikol v roku 1995 rozhodnutím vtedajšieho ministra životného prostredia ako jeden z mála festivalov na svete podporovaných vládou. Logom festivalu sa stal štvorlístok a hlavná cena – plaketa od akademického sochára Mikuláša Palka, vo všeobecnosti známa ako „Krídlo vtáka“ bola hlavným ocenením deviatich ročníkov Envirofilmu. Od 10. ročníka hlavnú cenu predstavuje priestorové stvárnenie zemegule, umelecké dielo výtvarníkov Mincovne Kremnica. Envirofilm sa za trinásť rokov vypracoval na známy a uznávaný festival s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia vo svete.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach organizuje v roku 2010 už tretí ročník pofestivalovej prehliadky filmov festivalu Envirofilm, kedy počas jedného niekoľkých dní organizuje blokové premietanie filmov pre študentov základných a stredných škôl. Tento rok by sa premietanie filmov malo rozšíriť aj pre deti z materských škôl. Prívrženci tohto podujatia sa v roku 2010 môžu okrem premietania v pracovnom čase tešiť aj na atraktívny program pre verejnosť vo večerných hodinách, ako je napríklad beseda so šéfredaktorom publicistiky televízie Markíza, známym cestovateľom, tvorcom cestopisov a dokumentárnych filmov Henrichom Krejčom, alebo na celovečerné premietanie filmov environmentálne zameraných filmov.

Pofestivalová prehliadka filmov Envirofilm 2009 bude prebiehať 19. – 23.4. 2010 v ICM Kontakt v Leviciach a 28. – 30.4.2010 v Kultúrnom dome v Želiezovciach.